Articles guardats
Inversió Socialment Responsable: el nostre compromís com a cooperativa

Cooperatiu Finances Mercats

Inversió Socialment Responsable: el nostre compromís com a cooperativa

En articles anteriors del nostre bloc hem parlat i introduït termes com la inversió socialment responsable o ISR, però tothom sap a què fa referència aquest terme? Al nostre entendre, no és així. Per AQUEST MOTIU, en aquest article expliquem el que significa i n’exposem les característiques principals.

La inversió socialment responsable és una disciplina d’inversió que té en compte criteris mediambientals, socials i de governança empresarial (ESG) per generar rendiments financers competitius a llarg termini i un impacte social i mediambiental positiu.

Què significa invertir de manera sostenible?

Bàsicament, significa incloure aspectes al marge dels financers en la presa de decisions d’inversió. Més concretament i com ja hem mencionat, es tenen en compte factors ambientals, socials i de govern corporatiu (criteris ESG: environmental, social & governance).

Els principals valors extrafinancers que es tenen en consideració en la presa de decisions són:
 1. Factors ambientals
 • Polítiques a favor del medi ambient i de la sostenibilitat.
 • Compromís en la lluita contra el canvi climàtic.
 • Eficiència energètica.
 1. Factors socials
 • Respecte als drets laborals.
 • Paritat de gènere i igualtat d’oportunitats.
 • Relacions laborals justes amb clients/proveïdors.
 1. Governança
 • Política de remuneració alineada amb la sostenibilitat.
 • Lluita contra el frau i la corrupció.
 • Independència dels òrgans de govern.

Segons diferents estudis acadèmics, es demostra una correlació positiva entre les qualificacions ESG i el rendiment financer d’una empresa.

Aquests criteris aporten una visió qualitativa de les empreses. I és que no només es consideren els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement, sinó també les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i el grau d’integració de mesures per a la preservació de l’entorn i el medi ambient. Aquesta anàlisi permet reduir riscos en la inversió i contribuir al fet que l’impacte de la inversió sigui positiu.

En analitzar fons que utilitzen criteris ESG, és important conèixer l’enfocament que s’usa per seleccionar les companyies i si es fa correctament. Segons dades de Spainsif, a Espanya predomina:

 • L’enfocament d’exclusió: s’eliminen normalment sectors com l’armamentista o el tabaquer.
 • L’enfocament best in class: invertir en les companyies que se situen líders del seu sector en termes de compliment de criteris ambientals, socials i de govern corporatiu.
 • Enfocament des de l’òptica de la Responsabilitat Social Corporativa: invertir en empreses que generen un impacte positiu en la societat segons l’impacte de la companyia en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

És en aquest punt en el qual Caixa d’Enginyers fa palès el seu compromís com a cooperativa amb l’enfocament ISR. La inversió responsable sempre ha estat una prioritat per a nosaltres.

Història de Caixa d’Enginyers en l’enfocament ISR
 • El 2006, Caixa d’Enginyers va registrar un fons d’inversió socialment responsable i es va convertir en una de les primeres entitats a fer-ho.
 • El 2017, es va llançar CE Environment ISR, FI, un fons contra el canvi climàtic.
 • El 2019, es va crear el fons CdE ODS Impact ISR, FI, un pas definitiu per a la vinculació de les inversions amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
 • A més, des de 2014, Caixa Enginyers Gestió és membre de PRI Association, entitat que promou els principis d’inversió responsable sota la supervisió de United Nations Environment Programme Finance Initiative i de United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.

D’aquesta manera, actualment tots els fons d’inversió i plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers preveuen factors ASG. D’altra banda, més d’un terç de tots els vehicles d’inversió del Grup Caixa d’Enginyers compten amb l’etiqueta ISR o gestió ISR avançada.

A més, en l’escenari actual marcat pel coronavirus, considerem determinant l’enfocament ISR, ja que les empreses amb millors mètriques ASG, sens dubte, tindran un millor comportament relatiu a llarg termini.

“La inversió socialment responsable contribueix a un impacte positiu en aspectes ambientals, socials i de bon govern i genera rendibilitat financera i una preservació de capital en moments de volatilitat”.

Xavier Fàbregas, director de Caixa d’Enginyers Gestió.