Articles guardats
Banca, Tecnologia i Persones

Actualitat Banca digital

Banca, Tecnologia i Persones

“El  progrés de veritat és el que posa la tecnologia a l’abast de tothom”

(Henry Ford)

Amb l’arribada d’Internet a les nostres vides, aconseguim fer de la gestió de les nostres finances personals una tasca fàcil i còmode; amb la irrupció dels dispositius mòbils, podem disposar de tots els serveis financers a la nostra butxaca aquí i ara, amb immediatesa i disponibilitat totals.

Avui ens trobem immersos en nous mitjans de pagament, noves empreses de serveix financers que uneixen tecnologia i finances, en l’Internet de les coses…. La societat demanda serveis basats en la disponibilitat, immediatesa, flexibilitat, tecnologia, una tecnologia que ha d’estar al servei de les persones oferint eines i canals que facilitin el seu dia a dia.

Però… aquesta tecnologia tan sol·licitada està al servei de tothom? Cada vegada més, sí, però encara ens queda un camí llarg per recórrer.

Les entitats financeres i les empreses que ofereixen serveis basats en la tecnologia no sempre tenen present que el que estan oferint ha d’arribar a tothom. Persones grans, persones amb alguna discapacitat física sensorial, psíquica o intel·lectual. Més de mil milions de persones al món viuen el seu dia a dia amb alguna discapacitat; d’aquestes, segons un informe de l’OMS, gairebé 200 milions experimenten dificultats considerables en el seu funcionament pel que s’espera que totes les noves iniciatives que sorgeixin tinguin en compte aquests col·lectius i que  s’utilitzin recursos per fer tots els continguts accessibles, sense barreres tecnològiques.

Mòbils de grans dimensions, realitat augmentada, pagament mòbil, l’anomenat Internet of Things,  la robòtica social, la identificació biomètrica entre altres iniciatives, són desenvolupaments tecnològics que ja estan beneficiant a les persones amb discapacitat. A la darrera edició del MWC (Mobile World Congress) es van presentar totes les tendències pioneres entre les quals destaca sense cap mena de dubte la realitat virtual, amb multitud d’aplicacions en diferents camps. Els criteris d’usabilitat i accessibilitat que tinguin en compte totes aquestes iniciatives garanteixen la interacció home-màquina per part de qualsevol usuari.

És important que les entitats financeres i, en general totes les empreses de serveis, apostin per una banca social i apropin els seus serveis i productes a aquest col·lectiu a través de la seva Banca digital, una Banca digital que ha de ser sobretot una banca per a les persones, una Banca digital sense barreres, a l’abast de tothom i cadascun de nosaltres sigui quina sigui la nostra condició.

Caixa d’Enginyers ha realitzat un llarg recorregut per aconseguir que la seva Banca ONLINE sigui 100% accessible. El 2012 va obtenir l’acreditació Euracert nivell Doble A (AA) d’ accessibilitat web segons barems  WCAG 1.0 W3C/WAI, el que certifica la seva facilitat i agilitat d’ús. Aquest any està treballant per certificar i fer arribar també a tothom la seva Banca MÒBIL. Amb aquest objectiu, l’entitat posa a disposició dels seus socis una targeta de coordenades de signatura en braille i macro caracters amb el que es garanteix que qualsevol persona amb alguna discapacitat visual (disminució visual lleu, persones daltòniques, persones grans, etc.) pugui operar a través de la seva Banca Digital. Garantir l’ accessibilitat i usabilitat en els diferents canals de comunicació i servei és un compromís ferm de Caixa d’Enginyers.

“Banca, Tecnologia i  Persones, l’equip perfecte”

Raquel Torreño, Banca Digital