Articles guardats
Perspectives de la Responsabilitat Social

Social

Perspectives de la Responsabilitat Social

Un dels principals objectius de la Fundació Caixa d’Enginyers és donar a conèixer entre els socis les activitats de responsabilitat social que duu a terme, possibilitant la seva participació amb temps (voluntariat) o amb diners (aportacions i col·laboracions econòmiques).

La Fundació i la Responsabilitat Social Corporativa han de ser una peça clau i diferenciadora del Grup Caixa d’Enginyers. El nou Pla Estratègic pretén donar un pas endavant en aquest ferm compromís social augmentant l’import total de projectes fins a 1.000.000 d’euros el 2019.

Amb aquest impuls econòmic, la Fundació Caixa d’Enginyers aconseguirà enfortir les tres línies d’actuació de l’Entitat: programes d’ecologia i sostenibilitat; programes de formació, beques, premis i el món de l’enginyeria; i, per últim, accions de retorn social i reinserció laboral.

Ser soci de Caixa d’Enginyers és molt més que ser client d’un banc. És estar compromès amb el desenvolupament social, econòmic i cultural de la nostra societat.

Gràcies a tu.