Articles guardats

Finances

Causes del bon acompliment de la renda variable emergent

Video

Avui en Dídac Pérez, gestor del CE Emergents FI, ens explica en directe quines han estat les  causes del bon acompliment de la renda variable emergent durant els dos últims anys:

Després de fer mínims a finals del 2015, els fonamentals econòmics de països i companyies han experimentat una significativa millora que ha permès traslladar-se als preus dels actius financers. Les principals causes es poden resumir en 4 punts:

  • La millora dels preus de les matèries primères. L’avanç dels preus d’energia o materials industrials com el coure ha permès millorar els ingressos de països i companyies subjacents, entre les quals els mercats emergents tenen un pes destacat.
  • L’estabilització del dòlar. La depreciació del bitllet verd permet reduir la pressió que sofreixen en costos, tant operatius com financers.
  • Reformes estructurals. Països com la índia han implementat un fort calendari reformista durant els últims anys, millorant la situació competitiva i fonamentant les bases d’un creixement sostenible per als propers anys.
  • Un enfocament més gran cap a la generació de valor. Després de diversos anys donant importància al creixement, els equips gestors de les companyies han passat a enfocar-se cap a la millora dels marges de les companyies, la qual cosa, a llarg termini, millora l’acompliment econòmic de les mateixes.

Totes aquestes causes han permès forts creixements de beneficis per acció que s’han traslladat als preus de les accions.

Addicionalment, el fet que els inversors continuïn sent escèptics en el tipus d’actiu i que sigui un dels pocs actius de renda variable que manté valoracions atractives, permet que continuem sent constructius de cara als propers anys.

Així, si es mantenen aquestes tendències, durant els propers anys, fons com el CE Emergents FI haurien de continuar mantenint acompliments positius tant a nivell relatiu com a nivell absolut.