Articles guardats
Com definir una estratègia ASG per a la teva empresa

Actualitat Empreses Finances General

Com definir una estratègia ASG per a la teva empresa

En aquests temps, resulta evident que les organitzacions de diversos sectors i àmbits han pres consciència sobre la transcendència d’integrar pràctiques sostenibles i socialment responsables en les seves operacions comercials. Aquesta dinàmica ha experimentat un constant creixement en els últims anys i han nascut iniciatives com la implementació d’una estratègia ASG en les empreses.  

La incorporació d’aquestes pràctiques, que se segmenten en factors ambientals, socials i de governança, no sols aporta beneficis al medi ambient i a la societat, sinó que també pot generar un impacte positiu en la reputació i la rendibilitat a llarg termini de les empreses que decideixin adoptar-les.  

En el present article, ens endinsarem en les claus i els passos fonamentals a tenir en compte per a establir una estratègia ASG sòlida i reeixida per a la teva entitat empresarial.  

Comprendre l’enfocament ASG  

El primer pas per a construir una estratègia ASG efectiva és comprendre què implica realment. L’estratègia ASG es basa, bàsicament, en la consideració dels aspectes ambientals, socials i de governança en totes les operacions i decisions empresarials i està lligada als conceptes que poden ser més coneguts com els d’inversió socialment responsable. Aquesta evolució implica avaluar i gestionar, ja no sols l’efecte de les inversions i el negoci, sinó també els impactes ambientals de l’empresa, les relacions amb els treballadors, les pràctiques laborals, la cadena de subministrament, la diversitat i la inclusió, així com la governança corporativa.  

 En comprendre a fons aquests aspectes, podràs identificar aquelles àrees de millora que són possibles dins de la teva empresa i definir els objectius de la teva estratègia ASG, que poden anar lligats, per exemple, als Objectius de Desenvolupament Sostenible definits per l’ONU en 2015. 

1. Realitzar una anàlisi de materialitat  

Com pots identificar quins punts dels canvis ambientals, socials i de governança són viables i importants per al teu negoci?  

Aquest procés que t’ajudarà a definir-los es diu anàlisi de materialitat. Identifica els temes ASG que són rellevants per a la teva empresa i per als teus grups d’interès clau. Prioritza els problemes i estableix metes realistes per a abordar-los. Aquest serà el teu punt de partida: un pla a seguir que, a més, t’ajudarà a valorar l’èxit i anar adoptant mesures que t’acostin a ell.  

2. Integrar l’estratègia ASG en la cultura empresarial  

Perquè l’estratègia ASG sigui efectiva, ha d’estar arrelada en la cultura de l’empresa i en les pràctiques diàries. Això implica involucrar a tots els nivells de l’organització, des de l’alta direcció fins als empleats de primera línia, de manera transversal, vertical i horitzontal.  

Assegura’t de comunicar clarament els objectius i les expectatives de l’estratègia ASG a través de tots els canals de comunicació interna. Serà important definir a un responsable de sostenibilitat que vetlli per l’estratègia ASG i per les accions que es duran a terme.  

3. Establir mètriques i metes clares  

Per a mesurar el progrés i avaluar l’impacte de la teva estratègia ASG, és fonamental establir mètriques i metes clares. Aquestes mètriques et permetran monitorar el rendiment i realitzar ajustos quan sigui necessari.  

Per a poder dur a terme aquest pas, també hauràs de comptar amb mecanismes que t’ajudin a recopilar dades sobre l’eficàcia de les accions que estàs duent a terme en cadascuna de les àrees. Per exemple, quantitat de paper reciclat o no utilitzat, percentatge d’energies netes dutes a terme, compensació de petjada de carboni, eliminació de la bretxa salarial, efectivitat de les polítiques d’inclusió i diversitat i un llarg etcètera de possibilitats. 

4. Transparència: comunica de manera efectiva les teves iniciatives ASG  

Una estratègia ASG sòlida ha d’anar acompanyada d’una comunicació transparent i efectiva. Per exemple, informa els teus grups d’interès sobre les teves iniciatives ASG, els avanços realitzats i els impactes reeixits.  

És clau aportar dades qualitatives i quantitatives sobre les teves accions, no sols per comunicació i posicionament, sinó perquè aquesta transparència forma part integral d’una estratègia de bona governança, un dels pilars dels criteris ASG.  

Des de Caixa d’Enginyers apostem de manera pionera per criteris d’inversió socialment responsable, és a dir, l’estratègia ASG forma part intrínseca de la nostra cooperativa. Vam ser una de les primeres entitats a registrar un fons d’inversió socialment responsable en 2006; també a llançar un fons contra el canvi climàtic en 2017, Caixa Enginyers Environment ISR; i en 2019 es va fer un pas definitiu per a la millora de les condicions de vida en el planeta mitjançant la creació del fons CdE ODS Impact ISR, que busca implementar en la seva inversió els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.  

Aquests passos que hem vist seran la guia ideal per a establir una estratègia ASG en la teva empresa, i en conseqüència, serà més fàcil amb partners i proveïdors alineats també amb aquests criteris.