Articles guardats
Consells per reduir el paper a les oficines

Economia sostenible Social

Consells per reduir el paper a les oficines

El paper i el cartó representen el 90% dels residus que es generen en una oficina. Segons un estudi realitzat per Faxvirtual, en un any es consumeixen un total de 115 mil milions de fulls de paper en tot el món.

Per començar a reduir aquesta xifra, el primer que s’ha de fer és, d’una banda, introduir una sèrie de pautes que ajudin els treballadors a reciclar el paper i el cartó, i de l’altra, exposar els principis que defineixen l’empresa com una societat implicada en la cura del medi ambient.

Caixa d’Enginyers és una Cooperativa de Crèdit que executa els seus negocis d’una manera responsable i sostenible. Dos dels quatre eixos que ens defineixen són el Respecte pel medi ambient i la Inversió Socialment Responsable.

A continuació, enumerem una sèrie de consells que ajudaran a reduir i reciclar el paper en les oficines:

  • Utilitzar paper 100% reciclat: molts dels papers que imprimim són simplement per a ús personal, llavors, per què no utilitzar paper reciclat?
  • Utilitzar papers lliures de clor (TCF): són papers totalment lliures de clor, per la qual cosa perjudiquen menys el medi ambient.
  • Imprimir a doble cara: reduïm el paper a la meitat si imprimim per les dues bandes.
  • Incorporar papereres de reciclatge: normalment, en les oficines hi ha una paperera al costat del lloc en què està assegut el treballador. Si s’hi introdueixen papereres de reciclatge comunes i es retiren les papereres individuals, les persones no tindran més remei que aixecar-se i llençar el paper en el lloc adequat. És una bona estratègia per tal que tothom recicli.
  • Treballar en format digital: cada vegada són més les persones que utilitzen les eines digitals per prendre apunts, escriure, dibuixar o enviar documents.

Les oficines han de digitalitzar-se, ja que d’aquesta manera seran més rendibles en diferents aspectes. Per exemple, escriure a través d’un teclat ens permet ser més ràpids, per la qual cosa prendre apunts es converteix en una tasca molt més àgil. També podem compartir o enviar documents d’una manera més fàcil. Així reduïm el temps que ens suposa reunir totes aquelles persones a les quals hem d’entregar aquell document i, a més, estalviem molt d’espai i no perdem documents.

Utilitzant menys paper contribuïm de manera directa en la millora del medi ambient. Si estalviem una tona de paper de diari, estalviarem una de fusta, i si estalviem una de paper blanc, estalviarem dues tones de fusta. Impressionant!

Caixa d’Enginyers us vol animar a començar a integrar aquestes rutines a les vostres oficines per disminuir costos, però, sobretot, per reduir el dany que se li està fent al nostre planeta. Recorda, a l’oficina també podem ser sostenibles!