Articles guardats
Com podem estalviar energia amb la calefacció?

Actualitat General

Com podem estalviar energia amb la calefacció?

Amb l’arribada del fred, la calefacció es converteix en una gran aliada a casa nostra, que sovint augmenta la factura de la llum durant els mesos més freds. 

A més a més, les llars consumeixen més energia del que pensem. De fet, es preveu que el consum d’energia a casa augmenti un 65 % el 2050. Per aquest motiu, són importants les noves polítiques i regulacions que tenen com a objectiu reduir la petjada de carboni i mantenir l’escalfament global per sota dels 1,5 °C respecte a l’etapa preindustrial.  

Llars amb més eficiència energètica 

Tenir una llar que compti amb una millor eficiència energètica augmenta la qualitat de vida de les persones, redueix costos i millora substancialment tant la salut com el medi ambient.  

Minimitzar el nivell de dependència cap a l’energia és possible mitjançant l’aïllament i la ventilació de l’edifici, que han de reflectir les condicions climàtiques locals. És important definir les especificacions per a un aïllament òptim de portes i finestres en la fase de planificació. 

No obstant això, és impossible reduir les nostres necessitats de climatització d’un habitatge a zero. Per tant, per estalviar més podem optar per energies renovables, més eficients energèticament, per a la refrigeració, la calefacció o altres necessitats energètiques.  

Una solució per si sola no és suficient 

Les energies renovables són una nova manera de consumir electricitat. El que definim com a autoconsum es produeix quan els habitatges consumeixen energia produïda per instal·lacions pròximes o pròpies, com ara panells fotovoltaics o miniaerogeneradors, i que, per tant, no depenen del sistema convencional de distribució d’electricitat. Aquest tipus de consum d’electricitat és més sostenible i ajuda a reduir significativament la petjada de CO₂ dels habitatges. 

No obstant això, l’adopció de tecnologies solars en el territori nacional es veu entelada per un baix retorn de la inversió, i, per tant, no és suficient que les cases es tornin solars. Per maximitzar el seu ús, necessitem un sistema que pugui gestionar la generació i la demanda d’energia d’una manera més eficient com, per exemple, un sistema híbrid amb equips de generació tèrmica renovable i sistemes d’aerotèrmica per minimitzar el consum de l’habitatge. 

Això implica una solució intel·ligent i eficient que pugui gestionar totes les fonts d’energia i les principals càrregues de la llar per tal que gran part del consum es pugui fer aprofitant l’energia solar. 

Els sistemes de gestió intel·ligent de l’energia de la llar poden ajudar els usuaris a programar-hi la distribució de manera més eficient. Per exemple, permetent que s’emmagatzemi l’excés d’energia solar i distribuir-lo en moments de gran ús d’energia, com quan la calefacció està encesa o quan el vehicle elèctric dels propietaris necessita carregar-se. 

Les solucions intel·ligents ajuden a estalviar costos, ja que aprofiten millor la producció solar i, per tant, augmenten el ROI (retorn de la inversió) de la instal·lació. Moltes d’aquestes solucions també asseguren que el consum de la xarxa es faci en moments de tarifes baixes, per la qual cosa la factura a final de mes es redueix.  

Què passa amb els habitatges que no són de nova construcció? 

Aproximadament, el 80 % de les construccions que tindrem el 2050 ja estan construïdes actualment. Per tant, què passa amb els habitatges que ja existeixen? La resposta és la modernització. 

En aquest cas, el procés passa per una rehabilitació de l’habitatge i/o millorar-lo mitjançant l’ús de tecnologies digitals i sostenibles. Les reformes que es poden fer per tal d’estalviar energia van des de simplement aïllar la casa i posar finestres de doble vidre fins a implementar llums LED o instal·lar sistemes d’aerotèrmica per aprofitar millor l’energia autoproduïda. La tecnologia necessària per evolucionar cap a un futur més sostenible ja és aquí i hem d’aprofitar-la. 

Com a via de finançament d’aquestes opcions verdes existeixen els préstecs ECO de Caixa d’Enginyers, una alternativa ecològica que permet un considerable estalvi econòmic, reduir el consum d’energia no renovable i millorar el rendiment de les instal·lacions.  

A més dels beneficis individuals energètics, la contractació d’aquesta mena de préstec també té una repercussió social, ja que permet implementar opcions verdes que contribueixen, alhora, a reduir la petjada de carboni. Així és possible mitigar, també, el canvi climàtic i contribuir a tres dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 

  • ODS 7 – Energies renovables: garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.  
  • ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles: crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.  
  • ODS 13 – Lluita contra el canvi climàtic: combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.