Articles guardats
Cal trencar amb l’associació dels fons d’inversió ISR amb el bonisme

Actualitat

Cal trencar amb l’associació dels fons d’inversió ISR amb el bonisme

EL GESTOR DE L’ÚNIC FONS D’INVERSIÓ ESPANYOL D’ISR AMB EL SEGELL CONSISTENT FUNDS PEOPLE DETALLA LA FILOSOFIA D’INVERSIÓ D’AQUEST MIXT DE RENDA FIXA.

Tot i que neix el 1992, no és fins al 2009 que el fons d’inversió Fonengin ISR, FI adopta polítiques ISR, incorporant-hi criteris excloents, i fins al 2013 que aplica una política més àmplia i concreta, incloent-hi també criteris d’integració. Aquest vehicle mixt de renda fixa internacional de Caixa Enginyers Gestió, capitanejat per Xosé Garrido en aquesta última etapa i amb més de 170 milions de patrimoni entre la seva versió fons d’inversió i pla de pensions, és l’únic fons espanyol amb el segell Consistent Funds People 2017 que segueix aquesta filosofia. Un mèrit que pot ser degut al fet que a llarg termini, segons Garrido, les companyies transparents i avançades en responsabilitat corporativa obtenen millor comportament.

Com a selectors de companyies i d’emissions de renda fixa, i no d’apostes  sectorials o d’estil, el procés d’inversió d’aquest producte s’inicia des de l’anàlisi  quantitativa d’uns  índexs de sostenibilitat compostos per unes 800 companyies. Partint d’informació  extrafinancera que aporta un proveïdor extern sobre criteris de governança, socials i mediambientals, que la gestora ajusta establint pesos d’aquests criteris segons el sector, s’estableix un filtre que passen les millors 200-300 companyies. “Si no estan en el primer o segon quartil, no poden estar en cartera”, apunta. Igual que en la resta de vehicles de la gestora, exclouen la inversió en els sectors d’armes i tabac.

Després, comença l’anàlisi i la recerca d’uns 35 noms de renda variable i unes 40-50 emissions de renda fixa. “Ens agraden els bons negocis a bons preus, creixement a preus sostenibles,” explica Garrido. Encara que l’univers és global, el gestor indica que els índexs que miren estan formats per més empreses europees: “Estan per davant en responsabilitat corporativa i com a proveïdores d’informació extrafinancera”, justifica. Tampoc no hi ha biaix per capitalització, un fet que ha anat evolucionant amb el pas del temps ja que “abans només les megacompanyies feien aquest reporting”. Que ho facin bé en aquest sentit i que siguin transparents són els únics requisits que es demanen.

En renda fixa, almenys un 70% de la cartera haurà de tenir ràting mitjà de BBB, encara que hi ha una petita part en high yield i en emissions sense ràting “no cobertes pels inversors institucionals”, subratlla. Pel que fa a la inversió en deute públic, ha de ser en països amb índex de Desenvolupament Humà alt o molt alt en l’índex elaborat per l’ONU.

LIDERATGE
Caixa d’Enginyers creu que ha adoptat una posició de lideratge en el sector d’ISR en la gestió d’actius espanyola. Segons l’opinió de Garrido, “cal trencar amb l’associació dels fons d’inversió ISR amb el bonisme, ja que encaixen com a part central d’una cartera d’inversió”.  Des del seu punt de vista, es tracta d’una gestió normal amb una capa de gestió de riscos addicional. “Això va de generar rendibilitat sent conscients d’un altre tipus de riscos; que les companyies els gestionin bé és bo per a tots els actors que hi estan implicats”, considera.

En general, Garrido creu que la indústria posa molta atenció a la governança, però no tant als criteris socials i mediambientals, que també repercuteixen de manera important en la companyia. Recentment s’ha incorporat a la gamma un producte amb més focus en el medi ambient, el CE Environment ISR, FI.

BONS VERDS
A poc a poc ha guanyat pes en cartera el mercat de bons verds. “Pretenem  capitalitzar-lo en el fons a futur. Van començar sent emissions supranacionals, després companyies de serveis públics i energètiques i avui dia  fins i tot els bancs hi tenen presència”, contextualitza Garrido, que destaca que no en tenen més en cartera, actualment poc més del 10%, pel risc de durada que aporten en ser emissions a molt llarg termini.

 

Article publicat a la revista Funds People, gener 2018