Articles guardats
Crowdfunding, l’estratègia de finançament alternatiu i col·laboratiu

Actualitat General

Crowdfunding, l’estratègia de finançament alternatiu i col·laboratiu

El crowdfunding és un dels fenòmens més rellevants que han succeït aquests últims anys pel que fa al finançament alternatiu i col·laboratiu.

Abans de compartir algunes dades rellevants sobre aquesta estratègia de finançament, cal definir alguns conceptes per emmarcar i alinear el crowdfunding.

Què és el crowdfunding?

El crowdfunding és el finançament d’un projecte o empresa per un grup d’individus a través d’una plataforma a Internet. Un emprenedor defineix una campanya de captació de capital a través d’aquesta plataforma, en la qual fixa un objectiu de capital a captar i un termini.

A la majoria de les plataformes, van a èxit, és a dir, l’emprenedor capta el capital per al seu projecte si assoleix compromisos suficients amb els quals s’aconsegueixi l’objectiu marcat.

En aquesta definició tenim tres actors claus: projecte (liderat per un emprenedor que cerca finançament), individus (persones físiques que desitgen donar, aportar o invertir amb capital amb imports que poden ser a partir d’unes desenes d’euros) i plataforma d’Internet.

Quin tipus de plataformes de crowdfunding hi ha?

Les podem dividir en 4 categories:

 • PLATAFORMA DE CROWDFUNDING DE DONACIÓ o recompensa: plataformes que posen en relació projectes que busquen finançament en forma de capital i, en canvi, el promotor del projecte ofereix una recompensa en forma de menció, d’experiència. Típicament en projectes socials, col·laboratius, de creació, culturals o cooperatives.
 • PLATAFORMA DE CROWDFUNDING DE PREVENDA: plataformes que posen en relació projectes que busquen finançament en forma de capital i, en canvi, el promotor del projecte ofereix un producte o servei amb diferents avantatges (exclusivitat d’adquisició de les primeres sèries, edició limitada…). Típicament en projectes tecnològics, industrials…
 • PLATAFORMA D’EQUITY CROWDFUNDING: plataformes que posen en relació projectes que busquen finançament en forma de capital i, en canvi, el promotor del projecte ofereix participacions o accions de la societat jurídicament constituïda via un pacte de socis.
 • PLATAFORMA DE CROWDLENDING: plataformes que posen en relació projectes que busquen finançament en forma de capital i, en canvi, el promotor del projecte ofereix capital més interessos via un contracte de préstec. 

Quin és el volum d’aquesta indústria a nivell mundial, europeu i espanyol?

A nivell mundial, s’estima un volum de més de 34.000 milions d’euros entre totes les categories de plataformes, destacant en el primers llocs Estats Units, Àsia i Europa. Àsia està tenint un creixement molt important últimament a ritmes del 200%, tot i que no són menys menyspreables els creixements d’Estats Units i Europa de més del 85%.

A nivell europeu, el país amb més pes és el Regne Unit.

A nivell espanyol, el volum és de més de 130 milions d’euros, amb la plataforma de recompensa i donació en primer lloc, la plataforma de préstecs en segon i finalment la d’equity crowdfunding.

Si fem la distribució per tipus de plataforma, veiem que el 73% del volum és de la plataforma de préstecs; el 19%, de la de donació i recompensa; i el 8%, de la d’equity.

Cal destacar que dins de les plataformes de préstec hi ha una nova modalitat per adquirir béns immobiliaris.

Per finalitzar, algunes dades destacables:

 • La indústria del crowdfunding és una indústria madura, amb un gran creixement i s’ha consolidat mundialment.
 • Europa és el tercer continent amb més volum de finançament de projectes via crowdfunding, darrere d’EUA en primera posició i d’Àsia en segona.
 • Espanya es mou entre el tercer i quart lloc del rànquing europeu en volum de finançament via crowdfunding, darrere del Regne Unit amb més de 2 B€, França amb més de 150 MM€ i Suècia amb més de 100 MM€.
 • Espanya és el segon país europeu en nombre de plataformes de crowdfunding, darrere del Regne Unit amb unes 65 plataformes.
 • El crowdfunding en modalitat de préstec, crowdlending, és la modalitat destacada a nivell mundial per al finançament de projectes, i també a
 • El crowdfunding és una estratègia digital de captació de capital molt complementària a altres estratègies de finançament, que permet que inversors/donants/mecenes/prestadors puguin participar en projectes amb tiquets entre 2.000 € fins a 5.000 €.
 • La gran majoria de plataformes van a un model d’all or nothing, és a dir, si s’aconsegueix l’objectiu fixat, l’emprenedor rep el capital compromès i la plataforma pot facturar la seva success fee; si no s’aconsegueix, es retornen els compromisos i la plataforma no factura res.
 • La durada mitjana d’una campanya amb èxit depèn del tipus de la campanya:
  • Donació: 82 dies
  • Inversió (equity): 53 dies
  • Préstec (lending): 30 dies
  • Les comissions són per a la plataforma (success fee) entre el 3% i el 7%; per als mitjans de pagament, entre l’1% (transferències/targetes de crèdit) i el -3,5% (PayPal).
 • La modalitat de crowdfunding serveix perquè els promotors de projectes validin el seu producte/tecnologia/servei davant d’una comunitat, així com la seva capacitat de gestió de la campanya, que és un exercici real d’emprenedoria.

Aquesta indústria és una alternativa vàlida per al finançament de projectes en fases inicials, que està creixent d’una forma exponencial democratitzant les inversions en projectes amb tiquets de baix import.

És una opció més en les estratègies de finançament complementàries a les existents com els Business Angels (fins i tot molts Business Angels financen projectes a través de plataformes), que ajuden a finançar projectes de tota índole en fases incipients.

 “El crowdfunding és una mostra de disrupció del finançament de projectes i totalment alineat amb la nostra actualitat col·laborativa”

L’estratègia de finançar projectes via el crowdfunding és molt interessant per acompanyar el capital de Friends, Family & Fools (amics, família i bojos) i Business Angels. És interessant per diversos motius: per captar capital, per testejar el producte/servei/tecnologia amb la comunitat o potencials clients i per donar visibilitat al projecte.

Al crowdfunding, com a estratègia, cal dedicar-hi recursos, a més de fixar per endavant els objectius que l’emprenedor vol aconseguir amb una campanya d’aquest tipus.

Autor: Juan Álvarez de Lara, CEO i fundador de Seed&Click, cofundador i GP d’Origen Ventures Fund i VP d’AEBAN (Associació espanyola de Business Angels).