Articles guardats
Avantatges competitius sostenibles

Finances General

Avantatges competitius sostenibles

Video

En la nostra anàlisi de fonamentals per poder seleccionar les empreses en què inverteixen els nostres fons, Caixa d’Enginyers Gestió té en compte 3 principals avantatges competitius sostenibles:

  • El valor de marca.
  • L’efecte xarxa.
  • L’economia d’escala.

A l’hora d’analitzar la situació empresarial d’una companyia, és imprescindible conèixer què la fa diferent de la seva competència i valorar si aquestes diferències es poden mantenir en el temps. En altres paraules, quins són els seus avantatges competitius i si aquests són sostenibles en el futur.

El valor de la marca

Una marca ben gestionada té la capacitat de generar en el client una percepció favorable de la companyia i dels seus productes i serveis, fet que li atorga uns atributs positius davant dels seus competidors. La marca és un dels actius intangibles empresarials més difícils de construir i de més importància i impacte comercial en l’actualitat. Una marca de prestigi reconegut permet incrementar el flux de caixa (tant per augment de vendes com per l’obtenció de marges més alts pel fet que permet preus superiors), reduir els costos d’atreure nous clients, aconseguir un nivell de lleialtat més alt i, per tant, augmentar la rendibilitat, optimitzar l’ús del capital i diferenciar-se de la seva competència.

Dos senzills exemples per comprendre com el valor de marca afecta les nostres decisions:

  1. Avui en dia, per a una família mitjana anar al cinema en família és una activitat gairebé de luxe, per la qual cosa no se situa entre les seves prioritats de lleure. No obstant això, l’estrena d’una pel·lícula de Pixar és una ocasió per anar al cinema, atraient clients no habituals gràcies a la marca que transmet atributs de diversió, argument divertit apte per a tota la família i ús de les últimes tecnologies d’animació en 3D.
  2. D’altra banda, quan en un supermercat s’ofereix un refresc de cola desconegut i Coca-Cola, habitualment ens decantem per comprar Coca-Cola, fins i tot sent aquesta més cara, basant la decisió de compra en altres factors com poden ser notorietat, qualitat, prestigi o fidelitat.

Efecte Xarxa

L’avantatge competitiu que es basa en l’efecte xarxa passa quan el valor d’un bé o d’un servei en particular s’incrementa a mesura que més usuaris utilitzen o consumeixen aquest determinat bé o servei. Probablement, sigui l’avantatge competitiu més determinant i sol catapultar al lideratge aquelles companyies que se’n beneficien i deixen obsolets la resta de competidors.

Avui dia, on és més fàcil identificar aquest efecte és en la indústria del comerç electrònic. Encara que els patrons han canviat ràpidament, quan aquest perfil de companyies va iniciar la seva etapa, eBay destacava per ser l’exponent més gran.

Així, a mesura que més venedors es donaven d’alta, més gran era el catàleg de productes i més atracció generava en els consumidors. Tal com aquest efecte es retroalimentava, el valor de la marca s’incrementava en canalitzar gran part de les transaccions i, conseqüentment, les seves comissions associades.

Encara que siguin difícils d’identificar, també hi ha altres casos fora del sector tecnològic. Per citar-ne alguns, les borses de valors com Nasdaq als EUA o BME a Espanya gaudeixen d’aquest avantatge perquè com més liquiditat hi ha en els mercats, més baixos són els costos de transacció per als participants. Això comporta que l’interès per participar dels venedors (companyies) com dels compradors (inversors) creixi, la qual cosa incrementa el valor de les esmentades borses.

Economies d’escala

Les economies d’escala són els estalvis en cost per unitat que apareixen quan augmenta la producció. Aquest avantatge sorgeix quan hi ha una relació inversa entre el cost per unitat i el nombre d’unitats obtingudes.

Les dues fonts més habituals d’economies d’escala són la gestió de l’inventari, compra de matèries primeres a gran escala, i les condicions financeres, menys costos de finançament en emetre deute. Altres fonts importants d’economies d’escala, encara que menys habituals, són l’especialització de l’equip gestor, permet millorar el coneixement de l’àrea i millorar la seva
eficiència, i la tecnologia, mida més gran permet invertir més en R+D i tecnologia per ampliar el lideratge en la indústria.

Les economies d’escala es troben, pràcticament, en totes les indústries. Per exemple, en els serveis de neteja, la companyia més gran es veurà beneficiada per unes condicions de compra dels productes de neteja millors en relació amb una competidora més petita. D’aquesta manera, l’escala permet a la companyia més gran oferir millors preus sense llastar la seva rendibilitat.

En els molins de vent, la mida de Vestas li permet invertir el doble que el seu principal competidor en R+D i així mantenir el seu lideratge en turbines. No obstant això, aquest avantatge competitiu és menys rellevant en indústries en les que el motiu principal de compra no és el preu.

Per exemple, en la indústria del mòbil, Apple no és la companyia amb més quota de mercat, però és la companyia més gran, la qual cosa minimitza els avantatges que aporten les economies d’escala en aquesta indústria.