Articles guardats
Dia Mundial del Medi Ambient: com ens pot ajudar l’ecomobilitat a salvar el planeta?

Actualitat Economia sostenible

Dia Mundial del Medi Ambient: com ens pot ajudar l’ecomobilitat a salvar el planeta?

Avui, com cada 5 de juny, se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb l’objectiu de conscienciar el conjunt de la societat sobre els problemes ambientals i de fomentar una conducta responsable de lces persones, corporacions i institucions per lluitar per la preservació i millora del medi ambient. A més, aquest dia tan especial també exerceix com a plataforma de divulgació ambiental per a milions de persones a tot el món.

L’origen del Dia Mundial del Medi Ambient

El Dia Mundial del Medi Ambient se celebra des de 1972, a partir de la Conferència d’Estocolm, un esdeveniment que va posar el medi ambient en l’agenda global. El 15 de desembre del mateix any, l’Assemblea General de les Nacions Unides va escollir el 5 de juny com a Dia Mundial del Medi Ambient i va aprovar la creació de l’actual autoritat ambiental líder en el món, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), el qual, en l’actualitat, dirigeix aquest dia mundial.

50 anys després de la Conferència d’Estocolm de 1972, Suècia acollirà el Dia Mundial del Medi Ambient 2022 sota el lema “Una sola Terra”, una consigna que ens recorda que aquest planeta és la nostra única casa i que és responsabilitat de la societat preservar els seus recursos finits.

El transport és contaminant, ineficient, costós i insostenible

Una de les fonts de més contaminació perjudicial per al planeta és el transport, el qual arriba a unes xifres altíssimes de gasos contaminants nocius per a la salut humana i per al medi ambient. I per revertir aquesta situació cal realitzar una completa transició cap a un mètode de transport no contaminant, ja que el transport actual és:

  • Ineficient: explota recursos naturals molt escassos en el planeta a un ritme no regenerable en els pròxims anys, i per tant s’esgotaran.
  • Costós: a part del preu elevat del combustible, l’impacte econòmic que suposen tots els gasos emesos també és molt alt.
  • Insostenible: el ritme elevat d’emissió de gasos i l’explotació de recursos no es podran sostenir en els pròxims anys i comprometran les generacions futures.

Hi ha una sèrie de gasos tòxics produïts pels vehicles de combustió que provoquen una sèrie de conseqüències greus, com és el cas del CO i del CO₂, els quals són la causa més gran de l’augment de temperatures en el planeta.

L’ecomobilitat, una de les claus del futur

L’ecomobilitat ha de ser una de les claus per a la preservació del planeta i aconseguir nivells de neutralitat climàtica en un futur i, per tant, evitar l’emissió de gasos tòxics nocius per a la Terra. Per això, és convenient no fer servir transports com els turismes, les motocicletes i les furgonetes; no obstant això, tot i que el seu motor dièsel o de gasolina és contaminant, cal destacar que hi ha altres transports més perjudicials i que no pateixen tanta persecució, com és el cas dels creuers, el nivell de contaminació dels quals també és elevadíssim. Existeixen estudis que indiquen que 203 creuers en aigües europees durant el 2017 van emetre entorn de 155.000 tones d’òxid de nitrogen, 10.000 tones de partícules, més de 10 milions de tones de CO₂, a més d’emetre 10 vegades més d’òxid de sofre que els 260 milions de cotxes del conjunt de la Unió Europea. Malauradament, Espanya és el país europeu amb més exposició als efectes causats pels creuers, i Barcelona i Palma encapçalen la llista de ciutats europees més contaminades per la presència de creuers.

L’ecomobilitat no és un pla d’acció únicament per reduir les emissions dels vehicles contaminants, sinó que pretén potenciar l’ús d’altres alternatives com:

  • Caminar: a part d’emetre zero emissions, fer exercici físic és beneficiós per a la salut.
  • Bicicleta: de la mateixa manera que caminar, emet zero emissions, però el desplaçament és molt més ràpid.
  • Patinet elèctric: en les àrees urbanes és un dels models de transport individual més sostenible.
  • Transport públic: és clau fomentar l’ús compartit del transport per reduir el trànsit i l’emissió de gasos contaminants.
  • Cotxe elèctric: no emet ni emissions de CO₂ ni sonores; a més, és més rendible que el cotxe de combustió. També és més segur tant per al conductor com per als vianants. Un dels factors de major risc dels cotxes de combustible és la possibilitat que, en un xoc, el motor del vehicle pugui penetrar l’habitacle. En els cotxes elèctrics aquests motors són petits i estan situats molt a baix, de manera que no constitueixin un perill. D’altra banda, la ubicació de la bateria permet que el disseny dels cotxes elèctrics tingui una major rigidesa, que es tradueix en un extra de protecció per als passatgers en cas d’un impacte lateral.

És per tot això que avui, sota el lema d’enguany, “Una sola Terra”, és el moment per parar-nos a pensar sobre els impactes mediambientals associats a l’activitat humana. Amb la finalitat de contribuir a un desenvolupament sostenible, a Caixa d’Enginyers ens sumem al compromís de garantir una protecció duradora del planeta i dels seus recursos.