Articles guardats
Dia Mundial de la Llum: contaminació lumínica i coronavirus

Actualitat Social

Dia Mundial de la Llum: contaminació lumínica i coronavirus

La llum és, sens dubte, un dels invents més importants de la història i un dels invents que ens ha portat més beneficis. Tot i així, aprofitant el Dia Mundial de la Llum, volem incidir en el perill que pot tenir quan no s’usa correctament o quan se n’abusa de manera massiva.

Sembla que l’únic beneficiat d’aquest confinament causat pel coronavirus és el medi ambient. Així com en articles anteriors exposàvem els beneficis del coronavirus en els nivells de contaminació de l’aire, avui portem la seva influència en els nivells de contaminació lumínica.

Què és la contaminació lumínica?

La contaminació lumínica és la contaminació produïda per les emissions de llum que provenen de fonts artificials amb altes intensitats. En definitiva, és la brillantor que es veu a les nits en el cel provocada per la il·luminació ineficient. Una bona il·luminació és la que dirigeix la llum cap al terra i cap als costats, no pas cap al cel.

Com afecta les persones i el medi ambient?
  1. Es malgasta energia. La llum s’està dirigint cap al cel, per la qual cosa es necessita més energia per aconseguir la il·luminació necessària a terra.
  2. Es produeixen enlluernaments, que són perillosos per als conductors i afecten la seguretat viària.
  3. Es dificulta el trànsit aeri i el trànsit marítim.
  4. En produir aquest excés d’energia, es generen residus contaminants com ara diòxid de carboni o substàncies radioactives.
  5. S’altera el cicle biològic de la flora i la fauna. Sobretot afecta els ocells, la qual cosa genera desorientació i canvis en els seus cicles biològics.
  6. La llum excessiva altera els hàbits de la majoria dels insectes que trenquen el cicle dia-nit. A més, molts animals que no veuen a certes longituds d’ona poden ser presa fàcil d’altres espècies.
  7. Els cicles d’aflorament i descens del plàncton marí s’alteren per aquesta llum artificial. El plàncton és la base de l’alimentació de moltes espècies marines, que també s’hi veuen afectades indirectament.
  8. Es perd patrimoni cultural i científic perquè el cel estrellat desapareix. El 2008, la UNESCO va declarar el cel estrellat com a Patrimoni de la Humanitat.

“Espanya és el tercer país europeu amb més contaminació lumínica.”

Coronavirus: com influeix en els nivells de contaminació lumínica?

Encara no hi ha estudis oficials que relacionin la contaminació lumínica i el coronavirus, però és una teoria que ja s’està investigant. L’Oficina de Qualitat del Cel de l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia (IAA-CSIC) està analitzant com les condicions ambientals actuals han repercutit en els nivells de contaminació lumínica.

 El que òbviament ja coneixem és que les condicions ambientals que s’han produït durant el confinament són excepcionals. D’una banda, la il·luminació de grans superfícies esportives, comercials o monumentals i la relacionada amb l’activitat empresarial ha disminuït. De l’altra, s’ha produït una baixada en la concentració del diòxid de nitrogen. Per tant, la reducció de l’activitat econòmica ha pogut repercutir en les emissions lumíniques.

A més, des del satèl·lit Soumi NPP, han accedit a imatges nocturnes que confirmen que s’han produït canvis dràstics en la il·luminació urbana durant l’últim mes.