Articles guardats
Els socis i les sòcies, en el centre de l’activitat

Cooperatiu

Els socis i les sòcies, en el centre de l’activitat

La naturalesa del Grup Caixa d’Enginyers com a banca cooperativa determina el seu model de relació, molt proper i personalitzat amb els seus clients, és a dir, amb els seus socis i sòcies cooperatius, que són en el centre de totes les seves estratègies de negoci.

L’evolució d’aquesta relació ha passat per una digitalització creixent durant els últims exercicis fins a fer un gran salt qualitatiu el 2020, any en què l’assessorament digital s’ha convertit en el protagonista, sense perdre la proximitat, transparència i atenció a mida de les necessitats dels socis.

La raó de ser de la banca cooperativa consisteix a prestar atenció a les necessitats de les comunitats professionals, de les famílies i de les pimes, de manera que es prioritza l’interès general i el bé comú per sobre dels interessos particulars. Així, doncs, el Grup Caixa d’Enginyers, tenint en compte aquest principi fundacional, exerceix la seva tasca social garantint l’accés a productes bancaris i de crèdit i impulsant el creixement de les economies locals, que generen un valor a llarg termini per al conjunt de la comunitat.

És aquest exercici de responsabilitat amb la societat el que ha permès al Grup Caixa d’Enginyers superar riscos econòmics, polítics i socials al llarg de la seva història i afrontar amb èxit els reptes que es presenten.

El model de relació amb la base social de l’Entitat està, per tant, orientat a generar un valor i una relació de confiança a llarg termini, una visió que s’allunya del simple enfocament de maximització de beneficis a curt termini. Aquest model de relació es basa en els principis de proximitat, transparència i integritat, que guien el Grup Caixa d’Enginyers en tota la cadena de valor, dels seus productes i serveis: des del disseny, la comercialització i el servei postvenda fins a la gestió de reclamacions i queixes.

Xifres que avalen el model del Grup Caixa d’Enginyers  

Durant aquest exercici, la base social ha augmentat un 2,8 % i se situa per sobre dels 209.000 socis i sòcies.

Durant aquest període, el Grup Caixa d’Enginyers ha gestionat un volum de negoci superior als 7.700 milions d’euros, fet que representa un creixement del 8,79 % respecte a l’exercici anterior.

Els productes en què el component d’assessorament és important han experimentat molt bons resultats: el volum gestionat en estalvi previsió ha crescut un 10,6 %, així com el volum gestionat en inversió, que ha crescut en un 10,2 %.

Així mateix, el nombre de contractes del Servei de Gestió Discrecional de Carteres ha experimentat un important creixement respecte a 2019, amb un 23,8 %, i el volum gestionat en aquest servei per a socis supera els 367 milions d’euros (un 27 % més que el 2019). Per la seva banda, el finançament ha estat un altre element clau i el nombre d’hipoteques formalitzades per socis ha crescut un 4,9 %.

Per al Grup Caixa d’Enginyers és essencial preservar el patrimoni dels socis i les sòcies, fet que s’aconsegueix gràcies a una gestió prudent dels actius. Això permet garantir l’estabilitat financera necessària a través de ràtios adequades de solvència i liquiditat, i mantenir relacions de confiança a llarg termini.