Articles guardats
Què necessites saber abans de comprar un habitatge?

Actualitat Finances General

Què necessites saber abans de comprar un habitatge?

Trobar l’habitatge ideal no sempre és una tasca fàcil… Unes vegades hi ha sort i es produeix l´amor a primera vista; i altres vegades requereix una recerca més exhaustiva. Sense cap mena de dubte, és una de les inversions més importants que fem a la nostra vida que, segurament, comportarà una gran decisió: contractar una hipoteca amb Caixa d’Enginyers.

Per això, des de Caixa d’Enginyers us recomanem que us descarregueu la guia gratuïta que tenim a la web i que seguiu els nostres consells abans de fer aquest pas tan important.

 1. Triar habitatge nou o de segona mà

Aquesta decisió és personal i depèn de molts factors. La ubicació pot ser el factor que ens decanti per un pis nou o un de segona mà. El tipus d’oferta de la propietat variarà depenent de la zona. També hem de tenir en compte que, en funció del tipus d’oferta que escollim, ens haurem de fer càrrec d’unes despeses, impostos o d’altres segon la longevitat de la propietat.

En el cas de l’habitatge destaquen:

 • El preu de l’habitatge
 • L’IVA
 • L’impost sobre actes jurídics documentats
 • Les despeses derivades de la constitució de la hipoteca (notari, registre de la propietat, gestoria i tributs) o les derivades de la cancel·lació de la hipoteca en cas de subrogació (notari, registre de la propietat, gestoria i tributs)
 • Els honoraris del notari corresponents a l’atorgament de l’escriptura pública i les còpies
 • La inscripció en el Registre de la Propietat (no acostuma a superar l’1 %)
 • Les despeses relatives a la gestoria derivades de la tramitació de documentació a Hisenda, de la liquidació d’impostos i de la inscripció en el Registre de la Propietat de l’escriptura pública de compravenda

En cas de l’habitatge de segona mà destaquen:

 • El preu de l’habitatge.
 • Els possibles càrrecs del propietari anterior
 • L’impost sobre transmissions patrimonials (ITP)
 • Les despeses derivades tant de la constitució com de la cancel·lació de la hipoteca: el notari, el registre de la propietat, la gestoria i els tributs
 • Els honoraris del notari corresponents a l’atorgament de l’escriptura pública i les còpies
 • La inscripció en el Registre de la Propietat (no acostuma a superar l’1 %)
 • Les despeses relatives a la gestoria derivades de la tramitació de documentació a Hisenda, de la liquidació d’impostos i de la inscripció en el Registre de la Propietat de l’escriptura pública de compravenda
 1. Assegurar-se de l’estat de l’habitatge

Abans de comprar hem d’assegurar-nos de l’estat del bé, és a dir, comprovar si les parets tenen esquerdes, els sistemes de canonades estan en bon estat, el material utilitzat per construir i decorar l’immoble és de bona qualitat, etc.

Per tal de poder assegurar-te que tots aquests factors estan correctament, us recomanem que pregunteu al propietari i, a més a més, que compteu amb l’ajuda de professionals per realitzar una revisió general per evitar despeses imprevistes a curt termini.

 1. Parlar amb la comunitat de propietaris

Us recomanem que abans de l´adquisició consulteu amb el president de la comunitat o amb l’administrador de finques el valor de les quotes de la comunitat, si hi ha pagaments endarrerits dels propietaris anteriors dels quals ens haurem de fer càrrec i qüestions semblants a les presentades. Aquesta consulta pot estalviar-nos una despesa que no teníem prevista.

 1. Informar-se de les despeses i dels impostos associats a la compra d’un habitatge 

L’adquisició d’un habitatge no només suposa el cost d’allò que pròpiament val, sinó que ve acompanyada d’una sèrie de despeses i impostos dels quals també ens hem de fer càrrec: cost de l’escriptura pública de la compravenda a la notaria; pagament d’impostos com l’IVA (impost sobre el valor afegit) o l’IBI (impost sobre béns immobles); inscripció en el Registre de la Propietat; i altres gestions que tindrem com a futur propietaris que comportaran un desemborsament.

 1. Analitzar bé el preu

En primer lloc, el mercat immobiliari és molt divers i són molts els factors que poden fer que el preu pugi o baixi. Per aquest motiu, hem d’analitzar amb calma cada oportunitat de compra i valorar si aquesta és coherent, concorda amb les nostres expectatives i es troba dins de les nostres capacitats econòmiques.

En segon lloc, hem de valorar els factors següents:

 • El percentatge de finançament, observar quina hauria de ser la xifra que hem d’estalviar i fins a quin tant per cent podem demanar a la nostra entitat bancària. A Caixa d’Enginyers et financem fins al 80 % del valor de taxació o de compra (el més baix dels dos) per adquirir el teu habitatge habitual, a retornar fins a 30 anys. Només has de consultar les diferents modalitats d’hipoteques i triar la que millor s’adapti al teu estil de vida.
 • El teu pressupost, és a dir, la quantitat de diners que estàs disposat a invertir en aquesta propietat.
 • L’esforç econòmic que et suposarà aquesta compra i fins a quin punt vols sacrificar els teus ingressos. Es recomana que, com a màxim, la quota hipotecària mensual oscil·li entre el 30 i el 40 % dels ingressos nets mensuals.
 1. Minimitzar recursos energètics

Un dels punts que et poden ajudar a reduir els teus costos mensuals de l’habitatge és buscar immobles que presentin instal·lacions de sistemes que minimitzin la demanda energètica. A més a més, si trobem propietats que tinguin serveis energètics adaptables a fonts d’energia renovables, ens pot suposar un estalvi futur, ja que els habitatges amb l’etiqueta A en la categorització d’eficiència energètica presenten un estalvi aproximat del 89 % en comparació amb els de qualificació F.

 1. Comprovar els serveis bàsics de l’habitatge

Una de les gestions de les quals ens hem de fer càrrec com a futur propietaris és assegurar-nos que els sistemes dels serveis bàsics estan en bon estat i en la seva contractació per tal de garantir els serveis essencials i una certa comoditat en la nostra nova llar.

 1. Comprovar la propietat

Un dels passos imprescindibles abans de firmar la compra del nostre futur habitatge és comprovar que qui ens està efectuant la compra és el propietari legal de la casa. Aquest procés es pot fer mitjançant una sol·licitud o certificació al Registre de la Propietat, on se’ns informarà de qui és el propietari legalment i si la propietat està lliure de càrrecs o no.

 1. Decidir el tipus d’hipoteca

Des de Caixa d’Enginyers t’animem a utilitzar el nostre simulador per descobrir quina seria la teva proposta d’hipoteca. També t’animem a sol·licitar l’ajuda dels nostres professionals perquè t’acompanyin i assessorin en aquest procés tan important i delicat de la teva vida, a més d’informar-te del tipus d’hipoteques que oferim.

Tens dubtes? Consulta les preguntes i respostes sobre hipoteques que trobaràs a la pàgina web de Caixa d’Enginyers.