Articles guardats

Actualitat Finances

Estils d’inversió en renda variable: El model de Caixa d’Enginyers

Quan decidim invertir en un fons de renda variable, a més a més de tenir en compte aspectes com l’àrea geogràfica  o la capitalització de les companyies també hem de tenir present els estils d’inversió. Els tres estils clàssics són growth, value i blend.

  • La gestió per Growth o “Creixement” tracta d’identificar companyies amb perspectives de créixer de forma significativa en el futur, companyies en expansió amb un creixement en ventes i en benefici, sense tenir en compte de forma significativa el preu al que cotitzen. (Tecnologia, industrial i consum cíclic).
  • La gestió per Value o “Valor”, però, tracta d’identificar aquelles companyies que des d’un punt de vista fonamental es troben infravalorades oferint així un potencial de revalorització a mig termini. Aquesta corrent coneguda com Value Investing es veu suportada per estudis que assenyalen que a llarg termini l’estratègia de valor resulta més rentable que la de creixement suposant una prima de risc. (Utilities, telecomunicacions, financer).
  • Per la seva banda la gestió Blend o mixta respondria a un estil en el que el gestor pot comprar tant companyies de creixement com companyies de valor, depenent del moment.

 

EL model d’inversió de Caixa d’Enginyers

El model d’inversió de Caixa d’Enginyers no està encasellat ni en una gestió purament Growth ni Value.

  • A Caixa d’Enginyers seguim un model en el que financerament busquem companyies atractives en base a criteris tant de creixement, com de qualitat i sempre a preus raonables.
  • A aquesta filosofia de triple cercle, en l’anàlisi financer, s’hi afegeix també com a distintiu la inclusió de criteris extra-financers, com són els criteris ISR.
  • D’aquesta manera, a més a més del filtre purament financer, les companyies han de complir també amb criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu.