Articles guardats

Social

Els Millennials i la Inversió Socialment Responsable

Fa uns mesos es va publicar un estudi per al World Economic Forum basat en les entrevistes a 5.000 millennials de 18 països diferents. En aquest estudi s’indicava que per a ells, la principal prioritat de qualsevol negoci hauria de ser la millora de la societat.

Millennials

Com podem traduir això al món de l’empresa i de la inversió?

Els millennials busquen impulsar la sostenibilitat en el cor de la proposta de les marques, volen estar convençuts de que els productes i serveis més sostenibles són els que ofereixen un major valor basat en un cost menor, un millor acompliment i una potenciació dels seus valors socials i ambientals.

Donada aquesta situació de partida, hauríem de plantejar-nos cap a on pensem que les noves generacions dirigiran les seves inversions i quins seran els seus drivers.

En un mercat tan poc avesat a temes d’inversió com és l’espanyol, els temes de governança van encara per davant de temes mediambientals o de dimensió social, que en canvi són els que més motiven a Europa. Això però està canviant ràpidament amb l’entrada de nous inversors, amb altres expectatives i exigències: els millennials.

Però, què és el que busquen els millennials realment?

L’entrada d’aquests nous inversors, tal i com comenta Jaime Silos, president de Spainsif, fòrum per a l’impuls de les Inversions Socialment Responsables (ISR) a Espanya, està provocant una major sensibilitat cap a aspectes socials i ambientals.

Aquesta inversió basada en criteris socialment responsables no implica que la rendibilitat purament financera minvi, tal i com ja han comentat en reiterades ocasions Xosé Garrido, gestor de fons d’inversió o Xavier Fàbregas, Director de Caixa Enginyers Gestió.

Gestionar en base a criteris ASG (ambientals, socials i de bon govern) genera un plus de rendibilitat en les carteres. Però fins i tot en el supòsit que no fos així, el biaix socialment responsable és expressament requerit pels millennials a l’hora de gestionar les seves inversions. Estan disposats a veure minvada parcialment la seva rendibilitat financera directa si aquesta inversió implica la millora de les condicions presents i futures de la societat en la que vivim.

Ja no es tracta de rendibilitzar només les inversions sinó de, a través d’elles, canviar el món a millor. Aquesta és una situació que mai abans s’havia produït. Des d’aquest mateix moment i de manera imparable, aquests biaix diferenciat en la manera de gestionar serà el principal driver a l’hora de prendre decisions en matèria d’inversió.

Mario Guardia, Director de Negoci Majorista & Int.

Leave a Comment

Utilitzant aquest lloc web, estàs acceptant l'ús de cookies Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close