Articles guardats
Educació financera: quins són els productes financers més comuns?

Actualitat Finances General

Educació financera: quins són els productes financers més comuns?

L’educació financera ens permet entendre el funcionament dels diners tant en l’àmbit individual com en l’àmbit col·lectiu. A més, ens ajuda a prendre decisions informades sobre com administrar les nostres finances personals i planificar el nostre futur financer. Una part important de l’educació financera és entendre les diferències entre els distints productes financers disponibles, ja que cadascun d’ells té les seves pròpies característiques i riscos. Però, en primer lloc, hem d’entendre el concepte de “producte financer”.

Què són els productes financers?

Els productes financers són eines que adquirim amb entitats financeres, com ara bancs, caixes d’estalvi i cooperatives, per administrar, estalviar i invertir els nostres diners. Encara que això pugui sonar abstracte, estem en contacte amb aquests productes quotidianament. Per això, és important comprendre els diferents productes financers i la seva funció en la nostra gestió financera.

Podem classificar els productes financers en tres categories diferents: estalvi, inversió i finançament.  

  • Els productes d’estalvi inclouen comptes corrents i d’estalvi, dipòsits a termini fix i altres similars.
  • Els productes d’inversió inclouen plans de pensions, fons d’inversió i accions.
  • Els productes de finançament inclouen crèdits i préstecs, hipoteques i altres similars.

Finalment, cadascun d’aquests productes té les seves pròpies característiques i beneficis, i cal comprendre’ls per prendre decisions informades sobre les nostres finances.

 Els productes financers més comuns

Els dipòsits són els comptes en els quals podem guardar els diners. Per exemple, un dipòsit a termini fix és un producte d’estalvi mitjançant el qual dipositem una quantitat de diners durant un període determinat i obtenim una rendibilitat pactada en el moment de la contractació. 

En segon lloc, les targetes són una eina per administrar els fons dipositats. Convé conèixer-ne les diferencies per decidir en cada moment quin sistema de pagament preferim.

D’una banda, la targeta de dèbit permet pagar al moment i es vincula al compte d’estalvis, és a dir, cada pagament implica automàticament una retirada de diners del teu compte bancari. De l’altra, la targeta de crèdit permet pagar al cap d’un mes. En aquest cas, l’entitat financera t’avança els diners de la compra, però no els retira automàticament del teu compte, i a final de mes es liquiden els deutes.

Des de Caixa d’Enginyers us oferim diferents targetes per fer compres de manera ràpida i segura.

En tercer lloc, els préstecs o crèdits són la quantitat de diners a la qual recorrem quan necessitem finançar alguna despesa elevada. En aquest cas, també hi ha de diversos tipus, però, sigui quin sigui el teu projecte, a Caixa d’Enginyers trobaràs el préstec que s’hi ajusta.

Per acabar, els fons d’inversió i de pensions es poden valorar com una manera d’estalvi a llarg termini, els quals serveixen per recuperar els diners amb un benefici variable després d’un període determinat. 

A Caixa d’Enginyers ens comprometem a invertir en fons d’inversió socialment responsable (ISR) amb l’objectiu d’incorporar criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d’inversió, de manera complementària als criteris financers tradicionals.

En resum, els productes financers són eines essencials per gestionar i protegir els actius d’una persona o empresa, ja que hi ha moltes opcions disponibles en el mercat per adaptar-se a les necessitats individuals i financeres de cada persona.

Per tant, és important investigar i entendre les característiques i els nivells de risc i rendiment de cada producte financer abans de prendre una decisió. A més, és recomanable treballar amb professionals financers qualificats per obtenir orientació i desenvolupar una estratègia financera sòlida.

Com a grup financer i assegurador, des del Grup Caixa d’Enginyers oferim solucions financeres i d’inversió específiques amb l’objectiu que puguis rendibilitzar els teus recursos. Els nostres professionals estan altament qualificats i coordinen la seva activitat amb les àrees de gestió d’actius financers, oferint un assessorament integral que t’ajudarà a adaptar correctament les teves inversions financeres i els teus plans d’estalvi segons les teves necessitats i segons el teu perfil de risc, tenint en compte el panorama econòmic actual.

En conclusió, invertir en productes financers és essencial per assegurar el teu futur financer i protegir els actius.