Articles guardats
Entrevista a Christine Jacglin, directora general de Crédit Coopératif

Cooperatiu

Entrevista a Christine Jacglin, directora general de Crédit Coopératif

Continuem amb les entrevistes a personalitats del món cooperatiu. En aquesta ocasió, conversem amb Christine Jacglin, Directora General de Crédit Coopératif, sobre els reptes del model cooperatiu i la importància de l’Economia Social a l’actualitat.

  1. Per vostè, quina és l’aportació de les cooperatives a la societat?

Les cooperatives es van crear partint de la voluntat de respondre a les necessitats o als reptes de les comunitats amb la millor relació qualitat-preu. En un sentit més ampli, abracen el poder d’atrevir-se i d’innovar, gràcies a la manca de pressió que generen els mercats borsaris.

Són estructures que aporten solucions societàries, en la mesura que escolten els clients-socis (o els empleats-socis, segons el cas), els quals són actors sobre el terreny que ofereixen respostes concretes o futures des d’una perspectiva d’interès general.

  1. A parer seu, quins són els reptes de l’economia social i solidària (ESS)?

Els reptes de l’ESS parteixen d’una visió principalment humanista. L’objectiu de les estructures que inclouen l’ESS (Economia Social i Solidària) és respondre, amb el temps, a les necessitats de les persones.

A França, un dels reptes principals dels darrers anys ha consistit a fer que es reconegui l’espai i la utilitat de l’ESS. La Llei de 2014 sobre l’ESS, que l’ha situada en el centre mediàtic, ha permès redefinir les característiques de l’economia social a França i modernitzar les eines per al seu desenvolupament. Ara falta que els actors continuïn aprofitant aquestes oportunitats i facin realitat el potencial de creixement que comporten com a proveïdors de solucions. Així, podran impulsar les ESS fins a assolir un nivell d’alternativa a l’economia de mercat.

En el context actual, l’ESS també ha de ser font d’innovacions socials i ambientals per a tots els públics. L’evolució dels comportaments i de les noves tecnologies són també reptes als quals s’enfronta l’ESS, que encara va amb retard quant al funcionament i les eines.

Christine Jacglin

  1. Com presentaria Crédit Corporatif i les seves pecularitats?

Crédit Coopératif és un banc fundat fa 125 anys, durant la revolució industrial, per les societats cooperatives de producció que defensaven l’aliança entre el capital i el treball.

Crédit Coopératif és un banc cooperatiu que pertany íntegrament als clients-socis.

En 125 anys, Crédit Coopératif ha innovat en nombrosos camps en ampliar el seu àmbit d’actuació progressivament al món de l’empresa, sobretot al sector de l’ESS. D’altra banda, s’ha basat en les finances solidàries. En aquest àmbit, va crear el 1983 el primer fons solidari amb l’ONG CCFD-Terre Solidaire per captar clients privats amb la intenció de conferir sentit ètic a les inversions.

Des de la seva creació, la gamma de productes solidaris s’ha ampliat considerablement i ha permès destinar un total de 60 milions d’euros a una cinquantena d’associacions benèfiques que treballen en camps molt diversos.

Crédit Coopératif també ha creat una gamma traçada de productes d’estalvi. Els clients trien a quins sectors orientaran aquests estalvis. A canvi, els clients reben informació detallada sobre els finançaments que ha executat el banc amb els seus estalvis. A tall d’exemple, el «Livret REV 3» (compte d’estalvis de la 3a revolució industrial) de la regió de Hauts-de-France (Alts de França) ha permès finançar les activitats relacionades amb la tercera revolució industrial. Igualment, amb el «Livret Coopération pour ma Région» (compte de cooperació per a la meva regió), els socis de cada regió francesa escullen els sectors prioritaris (per activitat o zona geogràfica) que volen finançar.

Per acabar, Crédit Coopératif s’aplica ell mateix la Contribució voluntària sobre les operacions de canvi, un mecanisme creat en el marc de les reflexions sobre finançament addicional per al desenvolupament. Aquesta contribució correspon al 0,01 % de l’import anual de les operacions de canvi al comptat que executa Crédit Coopératif en el mercat interbancari. Sense que tingui cap repercussió en les tarifes aplicades, aquesta contribució es destina des del començament a actors reconeguts que treballen per la solidaritat i el desenvolupament internacional. El 2017 el banc va decidir donar suport a la Fundació Simplon i al seu programa Refugeeks, que preveu la formació de refugiats en feines relacionades amb la informàtica.

  1. Crédit Coopératif du a terme una política de RSC dinàmica?

I tant! Que podria un banc de l’Economia social i solidària actuar d’una altra manera? Crédit Coopératif ha establert el seu plantejament de responsabilitat social d’empresa partint, abans que res, dels seus valors operatius, parant especial atenció a la transparència i a la traçabilitat. Posar en circulació diners al servei de projectes vinculats als territoris i que responen a les necessitats socials, i retre comptes als clients-socis pel que fa a l’ús dels diners que ens confien són les responsabilitats principals d’un banc cooperatiu.
Crédit Coopératif és un banc fermament compromès en l’Economia social i solidària, en la transició energètica i ecològica d’interès general, un banc que ha adoptat regles precises pel fa a sectors sensibles o polèmics, un banc amb un parquet borsari que exclou qualsevol producte merament especulatiu per als seus clients o per a ell mateix, un banc que paga més del 99 % dels impostos a França i que s’imposa la prohibició de fer qualsevol transacció comercial amb paradisos fiscals. Al capdavall, es tracta d’una banca compromesa en una economia més justa.

És per això que el nostre banc ha assumit 10 compromisos clau de RSE que comparteix amb tots els col·laboradors seguint-ne les indicacions. Cada direcció de Crédit Coopératif s’assegura que els equips les adoptin.

Com a banc, Crédit Coopératif es compromet a finançar una economia sostenible, al servei dels projectes impulsats per dones i homes, respectant-ne l’entorn, i a garantir la transparència dels fluxos financers. Actua amb responsabilitat i seny pel que fa a les decisions de crèdit, les pràctiques financeres i l’oferta comercial.

Com a empresa, Crédit Coopératif afavoreix la diversitat, la igualtat d’oportunitats i la promoció social dels treballadors. Contribueix al desenvolupament sostenible gràcies a una política d’accessibilitat i de compres responsables, mitjançant el control de les despeses i la reducció de l’impacte ambiental directe derivat de les seves activitats. En darrer lloc, manté, per mitjà del mecenatge i, sobretot, de la fundació empresarial, projectes innovadors de l’ESS al servei de les persones i el seu entorn.