Articles guardats
Hipoteca a Tipus Variable o Hipoteca a Tipus Fix?

Finances

Hipoteca a Tipus Variable o Hipoteca a Tipus Fix?

Una de les decisions importants a les quals s’enfronta el sol·licitant d’un préstec hipotecari per a l’adquisició d’un habitatge és l’elecció de la modalitat de tipus interès.

  • Hipoteca a Tipus Variable: el tipus d’interès es fixa a partir d’una referència de mercat (generalment l’EURIBOR) més un diferencial, i es revisa de forma periòdica segons els pactes establerts (generalment anualment). Per això, les quotes poden variar a l’alça o a la baixa en funció de l’evolució de l’índex de referència.
  • Hipoteca a Tipus Fix: el tipus d’interès és fix durant tota la vida del préstec i, per tant, les quotes són estables i no subjectes a variació. Atès que el risc de l’increment del preu dels diners l’assumeix l’entitat financera, els tipus fixos són, inicialment, més alts que els variables i s’estableixen costos de cancel·lació superiors als de les operacions a tipus variables.

Entorn de mercat

El mercat hipotecari espanyol, a diferència d’altres països europeus, ha estat tradicionalment un mercat hipotecari de tipus variables.

El 2010, representaven més del 80% de les noves contractacions perquè l’oferta a tipus fix era a terminis curts, però fruit de la política monetària expansiva que ha portat els tipus d’interès i els seus índexs de referència a mínims històrics, així com d’una ampliació de l’oferta hipotecària a tipus fix en la qual  s’han estès els terminis fins als 30 anys, s’ha revertit aquesta situació i, el 2018, les hipoteques a tipus fix han passat a representar el 40% de les noves contractacions.

Tipus d'interès hipoteca

Font: www.ahe.es. Butlletí estadístic informatiu de l’Associació Hipotecària Espanyola (desembre de 2018). 

Tipus d'interès hipoteca

  Font: www.bde.es. Butlletí Econòmic del Banc d’Espanya (gener de 2017). 

Les claus per a l’elecció

Sense considerar l’evolució dels tipus d’interès, que lògicament seria el factor determinant, però la previsió dels quals per a un termini de 20 a 30 anys no és possible, l’elecció dependrà de les circumstàncies personals del sol·licitant i dels seus ingressos actuals i previstos a curt i mitjà termini.

  • Si els seus ingressos són fixos i estables al llarg del temps i no li permeten assumir increments de quota, o vol conèixer per endavant el cost de l’operació i no exposar-se a variacions en la quota, la seva elecció ha de ser la Hipoteca a Tipus Fix.
  • Si, per contra, els seus ingressos actuals o futurs li permeten suportar increments en les quotes a causa de la variació a l’alça dels tipus de referència, o preveu amortitzacions anticipades del préstec i vol una quota més reduïda durant els primers anys, la seva elecció ha de ser la Hipoteca a Tipus Variable.

En resum, totes les hipoteques són adequades, en funció del perfil de qui la sol·licita. L’assessorament professional de l’equip de Caixa d’Enginyers pot ajudar-te a prendre la millor decisió, i la més adequada al teu perfil. Pots informar-te de les hipoteques de Caixa d’Enginyers aquí.

Leave a Comment

Utilitzant aquest lloc web, estàs acceptant l'ús de cookies Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close