Articles guardats
Un món canviant: l’oportunitat d’un procés de transformació

Actualitat

Un món canviant: l’oportunitat d’un procés de transformació

Comencem un nou any en un món canviant en què, tant des d’un punt de vista geoestratègic com en l’ordre polític i social, són moltes les circumstàncies que condicionen l’esdevenir econòmic i contribueixen a una volatilitat financera altíssima.

La millora econòmica gradual en les principals economies desenvolupades no acaba d’adquirir la intensitat suficient i presenta clarobscurs en forma de riscs deflacionaris, desocupació elevada i, en el pla social, increment en la desigualtat. I s’hi sumen factors com l’inici de la normalització monetària per part de la Reserva Federal, la caiguda persistent dels preus del petroli, les tendències recessives en països emergents com Brasil i els dubtes sobre la sostenibilitat del model econòmic xinès.

En aquest context de complexitat, Caixa d’Enginyers pretén reforçar encara més el seu compromís amb un model caracteritzat per l’excel·lència en el servei, la confiança i el retorn social. Des d’aquest punt de vista, el 2016 serà un exercici clau per a aquest grup cooperatiu financer.

Caixa d’Enginyers es dotarà d’un instrument per satisfer aquestes expectatives, el qual s’encarna en el Pla Estratègic 2016-2019. I ho farà després de complir tots els objectius -pràcticament amb un any d’antelació- que van donar forma al Pla Estratègic 2012-2015.

Les transformacions accelerades que s’estan produint a nivell econòmic, com a conseqüència de la difusió massiva de les noves tecnologies, estan tenint una incidència directa en el sector bancari. La migració digital, unida a la caiguda dels marges financers a conseqüència d’una conjuntura marcada pels baixos tipus d’interès, de la continuïtat del procés de despalanquejament i d’un creixement econòmic per sota del potencial en un entorn d’alta volatilitat, obliga a una transformació radical dels models de negoci tradicionals propis de l’activitat bancària.

El nou paradigma ve definit per la banca digital i per la implicació social. Caixa d’Enginyers ha estat des dels seus inicis una Entitat innovadora i líder en l’aplicació dels avenços tecnològics. Tant és així que, avui dia, pot abanderar el fet que més del 90% de les operacions bancàries realitzades pel col·lectiu de socis i sòcies es fan a través de dispositius mòbils i Internet.

Per al sector bancari, els reptes propis d’un món en transformació permanent no han fet més que començar. És per aquesta raó que el 2016 marcarà una fita en la història de l’Entitat, des de la idiosincràsia i les fortaleses pròpies del model cooperatiu, els valors del qual han contribuït a la fortalesa intrínseca de Caixa d’Enginyers davant de les circumstàncies canviants de la nostra societat.