Articles guardats
L’impacte del COVID-19 en el sector econòmic i financer

Actualitat Finances

L’impacte del COVID-19 en el sector econòmic i financer

Davant l’auge del brot del coronavirus i l’efecte en els mercats, hem analitzat l’impacte econòmic i les afeccions del brot fins al moment. Encara que la situació a la Xina sembla haver-se controlat, l’activitat econòmica del país continua deteriorant-se.

Els indicadors d’activitat real s’han contret fortament:

  1. No hi ha moviments a les carreteres.
  2. La venda d’habitatges és 4 vegades menor a l’habitual.
  3. El consum d’electricitat s’ha contret un 70%.

Davant aquesta situació esperem que la publicació de dades al febrer sigui comparable a les diferents crisis sanitàries anteriors, amb  forts descensos dels índex PMI així com en altres indicadors d’activitat.

L’activitat no només es deteriora a la Xina, té efecte secundari a la resta del món. A què es deu aquesta situació?

Bàsicament al rol que la Xina té dins la cadena de subministraments, que fa vulnerable a la resta de les economies, i, en última instància, a les grans multinacionals. Moltes companyies sofreixen escassetat de subministraments i no poden atendre les seves necessitats de producció, afectant tant el volum de vendes com al resultat final.

Com a exemple: Apple va anunciar que no complirà amb l’objectiu de vendes d’IPHONE del primer trimestre de 2020 a causa del tancament de punts de venda i l’alentiment de les seves plantes de producció.

Davant aquesta situació, què podem esperar de l’entorn econòmic i dels actius financers?

En l’escenari base d’una gradual contenció del coronavirus, s’espera que l’activitat repunti amb força el segon i el tercer trimestre de 2020 gràcies a la represa de la producció i de l’activitat laboral a la Xina, impulsada a més a més per les mesures fiscals i monetàries implementades recentment.

L’efecte econòmic serà per tant temporal i la recuperació econòmica de la Xina, una vegada contingut el virus, serà ràpida i intensa, amb impactes positius en l’economia mundial.

 “El coronavirus no influeix en el comportament de les companyies a mitjà i llarg termini.” Warren Buffett, inversor i empresari de renom.

Ha canviat la perspectiva de les companyies a llarg termini durant la darrera setmana pel coronavirus? La resposta és NO. Click To Tweet

Tot i que les diferents anàlisis apunten a un control de l’actual crisi sanitària en els pròxims mesos, l’elevat grau d’incertesa sobre l’evolució del contagi a nivell mundial ens obliga a aplicar prudència i cautela en les nostres inversions en forma d’una adequada diversificació entre tipologia d’actius, mercats i sectors.

No obstant això, l’expectativa d’una represa de l’activitat econòmica en els propers mesos i trimestres, i la continuació de les polítiques monetàries expansives i el nivell baix dels tipus d’interès a nivell mundial, ens fa mantenir la nostra recomanació d’inversió en actius de risc amb un horitzó  d’inversió mig i llarg, recolzada a més per un entorn  de polítiques monetàries expansives i baixo tipus d’interès.