Articles guardats
Ni caixa ni banc. Sòcies i Socis

Actualitat General

Ni caixa ni banc. Sòcies i Socis

Aquest és el lema de la nostra campanya: Ni caixa ni banc. Sòcies i socis. I és així perquè a Caixa d’Enginyers seràs molt més que un client, seràs soci. A més, a la nostra Entitat trobaràs un model de banca cooperativa i responsable que es desenvolupa seguint criteris ASG, és a dir, de bona governança, impacte social i mediambiental.

El nostre model cooperatiu

Com bé hem dit, som una societat cooperativa de crèdit, en la qual el soci és alhora client i propietari de l’Entitat. Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en els socis, però sempre amb la voluntat de respondre a les preocupacions de la societat assumint el nostre rol com a impulsor econòmic i desenvolupant el negoci de forma ètica i responsable.

Des de l’inici de la nostra activitat, hem donat prioritat a la responsabilitat en la inversió financera i vam ser una de les primeres entitats a registrar un fons d’inversió socialment responsable (2006). És per això que, dia rere dia, seguim ampliant la nostra oferta de productes i serveis ISR, compromesos amb els ODS fixats per l’Agenda 2030, i de productes que contribueixen a millorar l’eficiència energètica i a reduir la petjada ecològica.

Els nostres àmbits d’actuació

Tenim set grans àrees que impliquen tota l’organització de manera transversal i en les quals basem la nostra activitat:

  • Prudència i gestió del risc. El nostre model de gestió del risc està basat en la sostenibilitat, qualitat en la gestió, responsabilitat, seguiment, compromís i independència.
  • Ètica i integritat. La nostra activitat es regeix a través dels valors, principis i normes d’actuació recollits en el nostre Codi Ètic, que promou el desenvolupament de les tasques professionals sota criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència.
  • Responsabilitat de la inversió i del finançament. La nostra política de finançament i d’inversió integra criteris de drets humans, laborals, socials i de respecte al medi ambient. Les nostres inversions exclouen fabricants d’armes, d’explosius o de vehicles militars, fabricants de components específics per a la indústria militar (>10 % dels ingressos), fabricants de tabac i empreses de jocs d’atzar.
  • Servei al soci. El nostre model cooperatiu i socialment responsable posa el soci en el centre de l’activitat. Tenim l’objectiu de proporcionar als nostres socis solucions adaptades a les seves necessitats i basades en la qualitat del servei, l’atenció, l’assessorament i la proximitat.
  • Política de personal. Som ocupadors de qualitat, i un dels nostres principals compromisos se centra en la formació i el desenvolupament dels nostres professionals. La igualtat d’oportunitats és un dels principis de l’organització i treballem per assegurar-la a tots els nivells.
  • Sostenibilitat i medi ambient. Com ja hem dit, promovem la inversió socialment responsable, que fomenta la sostenibilitat de l’economia i contribueix a protegir el medi ambient. Estem compromesos a fomentar iniciatives per millorar l’ecoeficiència de l’organització. A més, preservem el medi ambient a través d’accions de sensibilització i mitigació dels efectes del canvi climàtic.
  • Acció social. Canalitzem el nostre compromís amb la societat a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, que destina els seus recursos a millorar la qualitat de vida i el benestar, a facilitar la reinserció social i laboral de les persones, a protegir el medi natural i a fomentar la innovació, la formació i l’excel·lència professional.

Què he de fer per ser soci?

Per poder ser soci de l’Entitat has de tenir un títol cooperatiu, que té un import de 9,01 euros. No es tracta d’una comissió, sinó de part del capital social de la Cooperativa de Consumidors i Usuaris “Ingenium”, que, a més de donar-te accés als productes i serveis del Grup, t’ofereix descomptes exclusius en molts establiments quan pagues amb les nostres targetes.

Vols formar part d’una Entitat oberta a tothom? Descobreix per què som diferents i uneix-te a les finances sostenibles!