Articles guardats
Agenda 2030 en la inversió sostenible: ODS 2.0

Economia sostenible Experts Finances

Agenda 2030 en la inversió sostenible: ODS 2.0

Coincidint amb la Setmana de la Inversió Socialment Responsable, el Grup Caixa d’Enginyers ha organitzat, juntament amb Spainsif, una taula rodona sobre l’agenda 2030 en inversió sostenible, punt de trobada on diversos experts en gestió d’inversions han posat en valor la importància del compliment de l’agenda 2030 pel que fa a inversió sostenible i el seu paper en la consecució dels ODS.

En primer lloc, Iñaki Irisarri, responsable de desenvolupament sostenible del Grup, ha introduït la sessió parlant de l’alentiment de la consecució dels ODS a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, i de com els països estan lluny d’arribar als objectius establerts per l’agenda 2030.

Per aquest motiu, afegeix que “els experts en inversió poden aportar el seu gra de sorra a la consecució dels ODS i l’agenda 2030 mitjançant el foment de la inversió socialment responsable”.

Així doncs, s’ha indicat la importància d’integrar els ODS dintre de l’estratègia financera, la qual cosa ja fan la majoria d’empreses, i d’impulsar un sistema financer orientat a la inversió sostenible a llarg termini que atenuï els efectes de possibles crisis o pandèmies.

El desenvolupament de les finances sostenibles

Un dels temes tractats ha estat el progrés de les finances sostenibles, les quals han evolucionat gràcies a productes financers innovadors que ofereixen rendibilitat i impacten de manera positiva sobre algun o diversos dels ODS. Tot i això, els experts apunten que s’haurien de tenir eines de mesura comunes i seguir els mateixos criteris per a avaluar les carteres amb l’objectiu que la Inversió Socialment Responsable (ISR) pugui fer un pas més en el seu desenvolupament.

La Inversió Socialment Responsable (ISR)

A més a més, els experts reunits en aquesta taula rodona han assenyalat el fet que, en pocs anys, la inversió socialment responsable ha tingut un desenvolupament molt important i demostrat la seva rendibilitat. La manera d’invertir ha anat evolucionant, i s’ha passat d’aplicar criteris d’exclusió en la inversió (no s’inverteix determinats sectors o empreses que no compleixen amb els objectius dels inversors, com el sector armamentístic o el del tabac) a focalitzar-se en la inversió d’impacte, és a dir, centrant-se directament en sectors i empreses que generen un efecte positiu en la consecució dels ODS i tenint en compte, no només els criteris financers, sinó els extra financers.