Articles guardats
Presentem el 1er Estudi de l’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya 2022

Fundació

Presentem el 1er Estudi de l’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya 2022

El passat divendres 18 de novembre, es va presentar en el en el Congrés dels Diputats el 1r Estudi de l’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya (OIE) 2022, impulsat per la Fundació Caixa d’Enginyers i que reivindica el paper de l’enginyeria en l’economia i el potencial de la dona en el sector.

Aquest estudi posa de manifest dades inèdites fins a aquest 2022, com ara que dels 750.000 enginyers que hi ha a Espanya, un 20 % són dones. Del total d’enginyers, un 65 % són enginyers tècnics o graduats en enginyeria, mentre que el 35 % són enginyers o màster en enginyeria.

Cal destacar les dades que revela l’estudi a nivell europeu: a Espanya, hi ha més enginyers per cada mil habitants (15,7 ‰) que en altres països com ara França (14,4 ‰) o Itàlia (11 ‰). De fet, Espanya està 4,2 punts per sota de països com Alemanya (20,4 ‰).

És remarcable la xifra d’ocupació del 98 % en la professió, tenint en compte que quan es va fer l’estudi la desocupació a Espanya se situava per sobre del 13 %. Aquestes dades d’ocupació es fan palpables amb una altra conclusió de l’estudi: el 86 % de les empreses consultades en l’estudi (més de 500) declaren que necessitaran contractar més enginyers durant els propers anys.

Un sector de present i futur en el PIB espanyol

El sector de l’enginyeria és el que genera més valor afegit per unitat de treball, i és el principal contribuent a les exportacions del país, creant ocupacions estables i de qualitat. L’enginyeria espanyola compta amb un fort reconeixement global, però el pes de la indústria en el PIB ha descendit en els últims 20 anys del 19 % al 14,7 %, mentre que en països com Alemanya ha continuat creixent fins al 29% , un fet que l’OIE afirma que cal revertir en els pròxims anys.

“La recuperació del PIB industrial ha de ser un repte a curt i mitjà termini. La millora de l’economia i la seva estabilitat a llarg termini depenen d’un sector industrial potent i sòlid. El repte és que l’enginyeria, juntament amb la tecnologia, moguin l’economia d’Espanya i ajudin encara més al desenvolupament i millora de la qualitat de vida de les persones”, afirmava Josep Oriol Sala, president de l’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya i president honorari de Caixa d’Enginyers.

Les dones, un perfil professional amb ampli marge de creixement

L’estudi també remarca que els perfils femenins tenen una presència en l’enginyeria a Espanya prop del 20 %. Aquesta dada, fins i tot sent significativament baixa, està en els mateixos nivells que la de grans economies com ara França (22 %), Itàlia (18 %) o Alemanya (17 %). Malgrat això, l’Observatori considera que és una situació que s’ha de revertir motivant més talent femení cap a la professió.

Finalment, l’estudi també revela que, durant els propers 10 anys, Espanya necessitarà incorporar almenys 200.000 nous enginyers, fet que reforça, com ja hem esmentat, la importància del paper de l’enginyeria en l’economia.