Articles guardats

Social

Afavorim la inserció laboral de joves en risc d’exclusió social

En el marc del 50è Aniversari de Caixa d’Enginyers, la Fundació ha organitzat Acció50 un concurs especial els protagonistes són els propis socis de l’Entitat.

Acció 50 és un programa en el qual el soci decideix a quina línia d’actuació de la Fundació es destinarà una dotació econòmica extraordinària de 25.000 euros. Vota pel projecte que consideres que ha de guanyar el primer premi dins d’aquesta línia escollida i podràs guanyar un viatge a Moçambic per compartir una experiència solidària i conèixer els projectes de Ingeniería sin Fronteras.

Un d’ells, dins la línia RetornLaboral, és el projecte de Save the Children que té com a objectiu afavorir el reenganxament educatiu i la posterior inserció laboral de joves en risc d’exclusió social.

Millora d’habilitats per a l’ocupació en joves de 16 a 18 en risc d’exclusió

Conscients de l’etapa dels 16-18 anys és determinant per aconseguir que els joves assoleixin el seu ple potencial com a individus, centrem els nostres esforços en dotar de les eines personals, les habilitats, les aptituds i valors necessaris perquè aquests joves tinguin l’oportunitat de reenganxar-se en els seus estudis i posteriorment accedir a una feina on aplicar les seves capacitats personals i professionals, i trencar així el cercle hereditari de la pobresa i exclusió.

Acció50

El projecte de Save the Children es porta a terme a Illescas (Toledo), i va dirigit a 20 joves de diferents perfils, que parteixen d’una situació de desavantatge en haver patit fracàs escolar i, en alguns casos, abandonament prematur dels estudis abans d’arribar als 16 anys.

Centrem la nostra intervenció a aconseguir l’ocupabilitat juvenil a través de la recerca de l’autonomia personal, i conjugant l’ocupabilitat social -competències socials- amb l’ocupabilitat laboral -eines per aconseguir feina i mantenir-lo.

El projecte consta de diverses fases:

  • Avaluació i diagnòstic.
  • Proposta d’actuació, a través del disseny d’un itinerari formatiu
  • Acord d’inserció, en el qual el jove es compromet a implicar-se en el que se li proposa.
  • Intervenció, fase en què es posa en pràctica l’itinerari escollit. El jove rep orientació personal, formativa i d’habilitats.

Save the Children treballa per fer realitat els drets dels nens, nenes i joves a tot el món. Treballem sempre enfocant-nos en els més vulnerables, i centrant-nos en aquelles etapes vitals en què una intervenció és crucial pel seu impacte en el posterior desenvolupament de l’infant o adolescent.