Articles guardats
Què és el “sandbox regulador”?

Actualitat Finances

Què és el “sandbox regulador”?

Un “sandbox regulador” és un espai destinat a l’execució de proves de manera controlada, amb durada limitada i per a un objectiu concret. Aquestes proves es realitzen amb clients reals sobre un prototip completament funcional i preparat per iniciar la seva activitat en el mercat.

Tenen com a objectiu únic verificar el nivell de compliment regulador i es fan en col·laboració amb el supervisor (Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors o Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions) amb la idea de disposar de seguretat jurídica per operar en el mercat.

Quan entra en vigor el sandbox regulador?

El sandbox regulador arriba a Espanya el 2020 amb la publicació de la Llei 7/2020, de 13 de novembre, sobre la transformació digital del sistema financer, i entra en vigor el 15 de novembre de 2020. La primera convocatòria del sandbox regulador espanyol s’iniciarà a principis de 2021. El període per a la presentació de sol·licituds pels promotors davant la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional per accedir a l’espai controlat de proves començarà el 13 de gener de 2021 i finalitzarà el 23 de febrer de 2021.

En què destaca aquesta llei?

Aquesta llei destaca especialment per les seves novetats respecte a sandboxes d’altres països:

 • Per l’amplitud dels sectors que en poden fer ús (intersectorial en admetre projectes sobre productes o serveis bancaris, de mercats de capitals o d’assegurances).
 • Per ser oberta pel que fa a les companyies que poden presentar projectes (no hi ha limitacions).
 • Per promoure la innovació en permetre projectes regulats (exempció) i no regulats (no subjecció).

Característiques d’aquesta llei:

 • És intersectorial: és una zona de proves destinada a projectes relacionats amb banca, mercat de capitals i assegurances.
 • És oberta: accés obert a qualsevol tipus de companyia que desenvolupi un producte o servei financer de base tecnològica.
 • Potencia la innovació: els projectes han de ser innovadors i poden estar regulats (exempció) o no regulats (no subjecció).

– Millorar/homogeneïtzar processos

– Reduir costos

– Millorar la qualitat dels clients

– Millorar l’eficiència de les entitats financeres

– Millorar la supervisió financera

 • Prototips completament funcionals: els projectes han d’estar llestos per sortir al mercat i poder ser testats en l’àmbit estrictament regulador.
 • Dissenya ad hoc les proves: les proves són definides pel supervisor a partir de les característiques del projecte i en coordinació amb el promotor del projecte.
 • Limitació temporal: limita a 6 mesos l’execució de les proves.
 • Protegeix els usuaris: el promotor ha de disposar de garanties per cobrir possibles danys a usuaris i tercers i respectar la confidencialitat dels usuaris de proves.
 • És una passarel·la d’inici d’activitat: una conclusió favorable de les proves permet sol·licitar autorització o llicència per a l’inici de l’activitat.

Segons AEFI (Associació Espanyola de Fintech i Insurtech), Espanya és el país on hi ha més fintech i insurtech per habitant i un pont entre Europa i Llatinoamèrica; això, unit al fet que Espanya està entre els primers països de la Unió Europea que disposa d’un espai de proves propi, situarà el país al capdavant de la innovació tecnològica financera.

S’estima que augmentarà la competència en el sector i que naixeran noves normatives com a conseqüència de les innovacions testades, i possiblement s’actualitzi la regulació existent. Segons els càlculs de l’AEFI (Associació Espanyola de Fintech i Insurtech), en els dos pròxims anys, s’espera la generació de 5.000 ocupacions i una inversió addicional en el sector de 1.000 milions d’euros.

Autors: Gestió Global del Risc
 • Álvaro Ramos
 • Sergi Ferrer