Articles guardats
Invertir sense oblidar el desenvolupament sostenible: CdE ODS Impact ISR

Economia sostenible Social Socis

Invertir sense oblidar el desenvolupament sostenible: CdE ODS Impact ISR

Invertir sense oblidar el desenvolupament sostenible i els ODS és el model que, avui dia i en el futur, marcarà la diferència. Les finances sostenibles i la inversió socialment responsable o ISR són la clau que permetrà canvis reals no en el sector sinó en la resta del teixit empresarial i de la societat. En definitiva, la inversió socialment responsable té un paper fonamental en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El Grup Caixa d’Enginyers treballa amb l’ambició de convertir-se en un referent en finances per a la sostenibilitat i de disposar d’un ampli catàleg basat en criteris ASG. En aquest sentit, els ODS estaran sempre molt vinculats a la inversió sostenible i responsable, i des del Grup Caixa d’Enginyers comptem amb una ferma estratègia per donar suport als ODS a través de l’impacte que generen els nostres fons i plans de pensions ISR, del treball per reduir els impactes que produïm com a organització en el medi ambient i de la participació en les aliances internacionals.

CdE ODS Impact ISR: inversió responsable, impacte positiu

El CdE ODS Impact ISR, FI, impacta de manera positiva en el compliment dels ODS i dona prioritat a les empreses el negoci de les quals està contribuint al compliment dels objectius. Amb això aconseguim:

  • Un objectiu sostenible: les companyies en les quals inverteix el fons no només practiquen una gestió responsable, sinó que a més són innovadores en el seu sector i propicien el canvi de l’actual model econòmic cap a un més sostenible i responsable.
  • Un impacte mesurable: la inversió en el fons és de caràcter mesurable i, d’aquesta manera, pot realitzar-se un seguiment de la consecució dels objectius. Per exemple, prenent el percentatge que suposen les vendes amb impacte en els ODS sobre el total de vendes realitzades.

Com inverteix el CdE ODS Impact ISR, FI?

Inverteix prenent com a referència l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, any de revisió dels objectius fixats, i incideix en particular sobre els tres objectius següents:

  1. Educació. Igualtat de gènere en accés a l’educació, accés gratuït a l’educació primària i secundària i increment del nombre de beques en països en desenvolupament. Quan les persones accedeixen a una educació de qualitat, augmenten les seves possibilitats d’escapar de la pobresa. A més, l’educació contribueix a reduir les desigualtats socials i a aconseguir la igualtat de gènere.
  2. Ús eficient dels recursos hídrics, accés universal i assequible a l’aigua potable, millora de la qualitat d’aigua i reducció de la contaminació.
  3. Desenvolupament d’infraestructures sostenibles que donin suport al desenvolupament econòmic, transició a processos industrials nets i sostenibles i augment de l’accés a Internet i a la tecnologia en països en desenvolupament.

A més, valorem positivament que les companyies en cartera segueixin uns estàndards mínims de criteris ISR (inversió socialment responsable) i hagin signat el Pacte Mundial de les Nacions Unides mitjançant el qual les empreses adopten i/o promulguen, dins de la seva esfera d’influència, un conjunt de valors fonamentals en les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i anticorrupció. En el cas de la renda fixa governamental, han de ser països del Top-30 de l’índex SDG, el qual mesura el compliment dels ODS segons estats, o entitats supranacionals amb projectes d’impacte.

“La inversió socialment responsable contribueix a un impacte positiu en aspectes ambientals, socials i de bon govern i genera rendibilitat financera i una preservació de capital en moments de volatilitat”.

Xavier Fàbregas, director de Caixa d’Enginyers Gestió.

A més, el CdE ODS Impact ISR, FI, té vocació solidària: el 0,03% de la seva comissió de gestió es destina a la Fundació Caixa d’Enginyers per finançar projectes solidaris.

Per tot això i també per ser el primer fons d’inversió d’una gestora espanyola lligat al compliment dels ODS, el CdE ODS Impact ISR ha estat reconegut recentment en la categoria de ‘Sostenibilitat i Projectes lligats als ODS’ dels premis “Les 100 millors idees”, organitzats per la revista Actualitat Econòmica d’El Mundo.