Articles guardats
Què implica ser un model de banca responsable?

Economia sostenible Finances

Què implica ser un model de banca responsable?

Quan et parlen de banca responsable, saps ben bé què vol dir?

En el post d’avui volem aclarir-te els dubtes sobre què vol dir ser un model de banca responsable perquè puguis tenir tota la informació necessària a l’hora de prendre decisions en relació amb el model d’entitat financera que prefereixes.

Un model de banca cooperativa i responsable es desenvolupa seguint criteris de bona governança, impacte social i mediambiental, i sobre els quals s’han definit set àrees que impliquen tota l’organització de forma transversal. Aquest tipus de model és el que trobaràs a Caixa d’Enginyers.

Els principis i l’estratègia de sostenibilitat de la banca responsable

Com a banca responsable, seguim uns principis i una estratègia per dur a terme totes les nostres actuacions seguint el criteri ètic i de responsabilitat que ens caracteritza. Els nostres principis són els següents:

 • Preservar la solvència del Grup seguint criteris de prudència, ètica i integritat en la gestió i governança de l’organització.
 • Oferir el benefici més elevat als socis mitjançant el desenvolupament de productes i serveis transparents, responsables i justos.
 • Reforçar el model de gestió de persones aprofundint en el desenvolupament del talent i de les carreres professionals.
 • Potenciar les finances per a la sostenibilitat i l’acció socioambiental.

 Àmbits d’actuació com a banca responsable

A més de tenir uns principis i una estratègia per dur a terme totes les nostres activitats com a banca responsable, també comptem amb uns àmbits d’actuació.

 • Prudència i gestió del risc. El nostre model de gestió del risc està basat en la sostenibilitat, qualitat en la gestió, responsabilitat, seguiment, compromís i independència.
 • Ètica i integritat. La nostra activitat es regeix a través dels valors, principis i normes d’actuació recollits en el nostre Codi Ètic, que promou el desenvolupament de les tasques professionals sota criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència.
 • Responsabilitat de la inversió i el finançament. La nostra política de finançament i inversió integra criteris de drets humans, laborals, socials i de respecte al medi ambient. Això implica que les nostres inversions exclouen fabricants d’armes, d’explosius o de vehicles militars, fabricants de components específics per a la indústria militar, fabricants de tabac i empreses de jocs d’atzar.
 • Servei al soci. El soci està en el centre de l’activitat. Tenim l’objectiu de proporcionar als nostres socis solucions completes adaptades a les seves necessitats i sempre basades en la qualitat del servei, l’atenció, l’assessorament i la proximitat.
 • Política de personal. Som ocupadors de qualitat i un dels nostres principals compromisos se centra en el desenvolupament dels nostres professionals i en la igualtat d’oportunitats com un dels principis de l’organització.
 • Sostenibilitat i medi ambient
  • Promovem la inversió socialment responsable (ISR), que fomenta la sostenibilitat de l’economia i contribueix a protegir el medi ambient.
  • Impulsem iniciatives per millorar l’ecoeficiència de l’organització.
  • Preservem el medi ambient a través d’accions de sensibilització i mitigació dels efectes del canvi climàtic.
 • Acció social. Canalitzem el nostre compromís amb la societat a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, que destina els seus recursos a millorar la qualitat de vida i el benestar, a facilitar la reinserció social i laboral de les persones, a protegir el medi natural i a fomentar la innovació, la formació i l’excel·lència professional.

Responsabilitat i bon govern com a pilars del nostre model

Caixa d’Enginyers és una societat cooperativa de crèdit, en la qual el soci és, alhora, client i propietari de l’Entitat. Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en els socis, assumint el seu paper com a impulsor econòmic i desenvolupant el seu negoci de forma ètica i responsable.

És primordial per a nosaltres seguir sumant esforços en el nostre compromís de ser un model de banca responsable. Sempre donant-li a la protecció de l’impacte mediambiental la importància que es mereix per contribuir a un futur millor tant per al planeta com per a la societat.

Si t’has quedat amb ganes de més, escolta el nou podcast de Caixa d’Enginyers!