Articles guardats
Estratègies ISR: engagement accionarial

Economia sostenible Finances Glossari

Estratègies ISR: engagement accionarial

Què és l’engagement accionarial? 

L’engagement accionarial és una estratègia d’inversió socialment responsable (ISR) dins del grup de criteris valoratius o positius, que consisteix a millorar el comportament corporatiu en matèria ASG a través de processos de diàleg amb les empreses.

Engagement accionarial

Diàleg amb les empreses o engagement accionarial:

  • Aquesta exigència s’estructura normalment a través d’un diàleg directe amb l’empresa i un seguiment de la seva evolució.
  • Quan el diàleg no fructifica, s’utilitzen diferents mesures de pressió: es desinverteix en determinades companyies o s’exerceixen els drets de vot en les juntes generals d’accionistes.