Articles guardats

Finances

Què són els fons de retorn absolut?

Avui, en directe, a través del nostre canal de Facebook, Daniel Roig ens parla de fons de retorn absolut i de les semblances i diferències amb els fons de retorn total.

Tant els fons de retorn absolut com els fons de retorn total es caracteritzen per la seva gran flexibilitat a l’hora d’invertir, tant pels diferents actius com per l’exposició que poden prendre’n cadascun d’ells. Una altra característica comú és que, degut a aquesta gran flexibilitat en la inversió, aquest tipus de fons no es puguin comparar amb cap índex de referència.

Els fons retorn total es gestionen principalment en busca d’una rendibilitat objectiu en un termini determinat, normalment de 3 a 5 anys. Els fons de retorn absolut van un pas més endavant i la seva gestió es centra en el risc, es realitza un pressupost de risc per a la cartera i s’assigna un risc a les diferents estratègies buscant sempre la màxima diversificació.

Aquesta gestió basada en el risc es realitza per a poder obtenir rendibilitats positives fins i tot en caiguda de mercats. Mentre que les rendibilitats d’un fons de retorn total estan principalment explicades per la bona evolució dels mercats, en els fons de retorn absolut gran part de les rendibilitats s’explica per les habilitats del gestor.

A Caixa d’Enginyers

A Caixa d’Enginyers tenim dos fons de retorn absolut:

En ells invertim en un total d’entre 30-35 estratègies diferents, analitzem l’aportació al risc de cada estratègia i assignem el pes òptim en funció del risc pressupostat. A més, en aquests fons mantenim posicions en derivats, operem amb ventes i compres d’opcions o prenem posicions curtes en futurs per a minimitzar caigudes i aconseguir així rendibilitats positives en qualsevol entorn de mercat.

Pots consultar més vídeos sobre fons d’inversió i informació financera al nostre Espai Multimèdia.