Articles guardats

Fundació Social

Escoltem els refugiats

En el marc del 50è Aniversari de Caixa d’Enginyers, la Fundació organitza el concurs #Acció50 per tal que els socis triïn la línia d’actuació que més els agradi i en la que es destinaran 25.000€ addicionals.

El suport a la formació acadèmica i el desenvolupament professional capitalitza una gran part dels esforços de l’Entitat, així com el foment d’activitats de recerca que contribueixin a perfeccionar la formació laboral i empresarial.

Escoltem els Refugiats és una proposta educativa que consisteix en una experiència vivencial adreçada a joves i adults en l’àmbit educatiu formal i no formal, que pretén generar empatia envers la situació de les persones refugiades arreu del món, i millorar les capacitats d’acollida de refugiats i refugiades de la societat catalana.

Acosta’t a les persones refugiades: escoltar, entendre i sentir

L’eix principal del programa consisteix en emprar l’empatia a través de la interacció dels alumnes amb una persona refugiada i/o sol•licitant d’asil, amb els següents objectius:

  • Donar a conèixer la realitat dels refugiats/des que viuen a Catalunya.
  • Les circumstàncies que han provocat la fugida dels seus països d’origen.
  • Quin ha sigut el seu trànsit migratori així com l’acollida a territori català.

Aquesta experiència s’acompanya amb una introducció al marc teòric del desplaçament forçat global, realitzada per un tècnic/a del Comitè català de l’ACNUR, així com les conseqüències de les vulneracions de drets humans.

L’activitat es complementa amb recursos audiovisuals i amb una Guia per al professorat, a més d’una Guia didàctica sobre l’exili a Catalunya, ambdues dissenyades perquè es pugui treballar el tema a l’aula abans de la seva realització.

El programa compta amb testimonis de diferents països i causes d’exili i l’experiència es pot oferir en diversos idiomes, com poden ser català, castellà, anglès o francès.
El Comitè Català d’ACNUR porta dedicats més de 15 anys, des de la seva fundació a l’any 2001, a la realització de projectes d’Educació pel Desenvolupament i de Sensibilització de la societat catalana envers la problemàtica del desplaçament forçat.

Si vols votar aquesta o una altra línia del concurs i a més a més participar en el sorteig d’un viatge soildari, fes clic aquí!