Articles guardats
Variables clau ASG: dones en el Consell d’Administració

Economia sostenible Finances Glossari

Variables clau ASG: dones en el Consell d’Administració

La ràtio de dones en el Consell d’Administració és un indicador de govern corporatiu (variable G) que relaciona el nombre de dones presents en l’esmentat òrgan de govern respecte al seu total de membres.

El fet que la ràtio sigui més alta o més baixa no indica que parlem d’una millor o pitjor companyia en aquest epígraf de govern corporatiu.

No obstant això, diversos estudis de consultores de notable prestigi com són McKinsey o Boston Consulting Group evidencien que les companyies amb més presència de dones en el cim de les estructures empresarials tenen un millor rendiment operatiu i, en conseqüència, en el mercat, fet que també s’observa en les organitzacions amb més diversitat.