Articles guardats
MiFID II: La reforma del mercat financer

Finances

MiFID II: La reforma del mercat financer

Com ja sabeu, aquest gener es va implementar la Directiva sobre Mercats dels Instruments Financers (MiFID II), amb la intenció d’establir un mercat únic comú per als serveis financers de 28 estats de la Unió Europea. Aquesta reforma, que pretén substituir el MiFID I, vol implementar un mercat de valors més competitiu, integrat i eficient en el conjunt de la UE. La normativa estableix una sèrie de condicions a les entitats bancàries en el moment d’oferir serveis d’inversió. És a dir, amb aquesta estratègia, a Caixa d’Enginyers aconseguim protegir els nostres socis certificant-los la màxima transparència i eficàcia a l’hora d’iniciar el procés d’inversió. Depenent del tipus de soci s’establirà un nivell de protecció o un altre.

En aquest sentit, ens prenem molt seriosament el fet d’informar sobre el nivell de protecció que obtindran els nostres socis depenent si aquest és: minorista, professional o contrapart elegible.

En quant els nostres productes, la gran majoria estaran inclosos dins d’aquesta Normativa i seran classificats segons cada categoria. Per això, es tractaran de forma diferent uns productes d’altres depenent de les característiques que obtinguin.

Quines eines seran les més destacables i noves? Bàsicament el naixement de noves eines en línia d’anàlisi i informació financera i contractació de nous productes. A més, disposarem d’un nou servei d’assessorament i un catàleg ampliat de productes d’inversió.

Altres aspectes que volem destacar als nostres socis amb la implementació del MiFID II

  •  Formació del nostre equip professional: Implementació d’una formació per als professionals de Caixa d’Enginyers per brindar als nostres socis un servei de qualitat. D’aquesta manera, verifiquem que el nostre equip està altament qualificat per prestar serveis sobre instruments financers i d’inversió.
  • Re-definició de l’assessorament per donar suport als nostres inversors en les seves decisions d’inversió: Els nostres professionals hauran assessorar la inversió que millor s’ajusti a les característiques desitjades, és a dir, s’han de tenir en compte el grau de risc, fiscalitat i horitzó temporal per poder arribar a els objectius desitjats de l’inversor. Així doncs, vam aconseguir adaptar les necessitats del soci a les particularitats de la inversió de la manera més ràpida i senzilla possible.
  • Millor execució: Des de Caixa d’Enginyers implementem una política per a que les ordres dels nostres socis siguin cursades en conseqüència, garantint qualsevol tipus d’activitat.
  • Transparència en les comissions, despeses i incentius: L’objectiu de la Reforma MiFID II és ser el més transparents possibles. Per això, periòdicament els nostres socis rebran informació detallada dels costos i despeses associades a cada servei i instrument financer.
  • Govern corporatiu: Una altra de les nostres idees clau és centrar-nos en protegir, d’una banda, la transparència en la informació dels nostres socis, i, d’altra banda, garantir els millors productes d’acord amb cada perfil de soci. Per això, per aconseguir aquesta protecció, es verificarà cada perfil de soci.

En definitiva, amb la incorporació del MiFID II Caixa d’Enginyers vol, d’una banda, garantir la globalització dels mercats financers per a que tots operin per igual seguint uns valors comuns. D’altra banda, establir una relació de confiança més neta, transparent i real entre entitat-client, i, finalment, protegir l’inversor seguint una sèrie de polítiques d’actuació.

Si vols saber més sobre els nous canvis implementats amb la Reforma del MiFID pots clicar aquí.