Articles guardats

Finances

La importància de la inversió responsable

Durant la sessió d’avui els parlarem de quatre de les tendències en les que inverteix el fons d’inversió CE Environment ISR, FI com són:

  • l’eficiència energètica
  • la gestió dels residus
  • la innovació tecnològica
  • les energies renovables.

Eficiència Energètica

En primer lloc, ens centrem en seleccionar companyies que estiguin treballant per afrontar el repte de l’eficiència energètica.

Un exemple d’aquestes indústries és la construcció sostenible, on segons el World Energy Council, els edificis i els comerços representen vora del 40% del consum total d’energia, i s’estima que l’estalvi energètic en construcció sostenible podria reduir aquest consum entre un 20% y un 40%.

Un exemple seria Kingspan Group, una empresa irlandesa que es dedica a la fabricació de panells d’aïllament i altres solucions arquitectòniques sostenibles.

Gestió dels residus

En segon lloc, s’inverteix en companyies que estiguin encarades a la gestió dels residus, el reciclatge dels materials, el tractament de les aigües residuals o al control de la contaminació ambiental.

Un exemple d’inversió es Kemira, una empresa finesa que proveeix productes químics que redueixen el consum d’aigua diverses industries, com podria ser en la fabricació de paper.

Innovació tecnològica

En tercer lloc, el fons inverteix en companyies que estiguin compromeses amb la continua innovació dels seus productes, i que alhora generin externalitats positives sobre el medi ambient. Un exemple podria ser l’ús del Big Data en l’optimització de la logística, el que implica un estalvi energètic i una reducció de l’inventari.

Energies Renovables

Per últim, el fons focalitza part de la seva inversió en companyies del sector de les energies renovables, les quals ocupen i ocuparan una posició cada vegada més rellevant dins de la producció d’energia, i el principal motiu és la caiguda dels costos en la generació elèctrica, el que permet que siguin cada vegada més competitius envers les fonts convencionals.

Un exemple d’inversió es el fabricant danès de turbines eòliques Vestas Wind Systems.

A més d’invertir de forma positiva sobre el medi ambient, considerem que el fons CE Environment ISR, FI és una bona oportunitat per obtenir retorn atractius ajustats pel risc en un horitzó temporal de llarg termini.