Articles guardats
REIMPULSA 50+: potenciant el talent sènior femení

Fundació Social

REIMPULSA 50+: potenciant el talent sènior femení

El 6 de novembre va començar el programa “REIMPULSA 50+”, liderat per la Fundació Caixa Enginyers i organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana (COIICV).  

Et presentem tots els detalls d’aquesta iniciativa.  

Què és “REIMPULSA 50+”?  

És un programa de coaching experiencial per a dones majors de 50 anys, residents en la Comunitat Valenciana, que tenen una titulació universitària i estan buscant feina.  

Un total de quinze dones amb diferents estudis universitaris de qualsevol especialitat han estat seleccionades per accedir al programa. “REIMPULSA 50+” és una iniciativa totalment gratuïta que els permetrà adquirir noves competències professionals i personals per tal que puguin afrontar nous reptes i reincorporar-se al mercat laboral.  

Aquest programa de coaching experiencial d’alt nivell té com a objectiu generar valor i augmentar l’ocupabilitat d’aquestes dones, així com millorar les seves habilitats professionals promovent la seva participació i l’intercanvi d’experiències.  

La Fundació manté amb aquest projecte el seu compromís per la igualtat en l’ocupació i la inserció social. 

En què consistirà el programa?  

El programa, dirigit per Juan Fernando Bou, CEO de Bou Consultores, i Ana Añón, mentora i coach, té una durada de 4 mesos i constarà de 10 jornades presencials de coaching experiencial, 21 hores de desenvolupament personal i 1 jornada de tancament d’alt impacte, dirigida per Arancha Arenas, enginyera industrial i creadora del projecte de consultoria del benestar The Balanç Key. Se’ls ensenyaran rutines de benestar que els permetin mostrar la seva millor versió en els processos de cerca d’ocupació, ja que poden resultar intimidatoris en haver de demostrar competències tècniques i professionals.  

Amb ells, el grup de dones seleccionades participarà en dinàmiques grupals sobre situacions que poden trobar-se en un procés de selecció de personal; habilitats i competències professionals; tècniques i recursos per incorporar-se al mercat laboral; i simulacions d’entrevistes de treball. Altres temes que abordarà el programa són els següents: la creació d’una bona identitat digital en xarxes socials; la clarificació dels seus propis projectes empresarials o reptes; i una experiència a l’aire lliure outdoor training, amb la finalitat de conèixer les seves fortaleses i àrees de millora.  

Un col·lectiu amb grans dificultats  

Per què s’ha decidit impulsar una iniciativa com aquesta? Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre de 2023, 760.000 aturats a Espanya portaven dos o més anys buscant feina, i d’aquests, pràcticament la meitat, 361.600, té més de 50 anys. De tots els aturats que porten més de dos anys buscant feina, el 55% són dones, i entre els majors de 50, elles també són majoria.  

L’atur en aquest col·lectiu té una evolució més negativa en el cas de les dones, i per això, s’aposta per programes per ajudar-les a poder trobar la feina que tant es mereixen.  

La Fundació Caixa Enginyers treballa sobre tres línies d’actuació, entre les quals destaca l’acció i inserció social. Gràcies a projectes com “REIMPULSA 50+”, s’actua per assolir que col·lectius amb més dificultats puguin tenir igualtat de condicions i aconseguir llocs de treball i condicions dignes. Actualment, cada euro invertit per la Fundació en acció social a través de projectes i col·laboracions té un impacte social de 5,2.