Articles guardats
Una organització neutra en CO2

Actualitat Economia sostenible

Una organització neutra en CO2

El Grup Caixa d’Enginyers és una organització neutra en carboni. Compensem les emissions de CO2 de totes les empreses del Grup, refermant el nostre compromís amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, per aconseguir una societat baixa en carboni i compromesa amb la sostenibilitat.

Segurament et preguntaràs, què és la petjada de carboni?

És l’impacte que tenen en el medi ambient les activitats que realitzem i s’expressa en tones de CO2 equivalent. Es calcula a partir de les emissions de Gasos Efecte Hivernacle (GEI) que hem generat.

El 2018, el resultat del Grup Caixa d’Enginyers va ser de 813,57 tones de CO2. Per determinar aquesta xifra es mesuren les emissions directes i indirectes, entre les quals es troba el consum d’electricitat, que en el nostre cas és 100% renovable, la generació de residus, els desplaçaments, tant els corporatius com els de casa al treball de tots els professionals; el consum de paper, targetes de crèdit, vinils, tòners i aigua.

I, com compensem a Caixa d’Enginyers la petjada de carboni?

Invertim econòmicament en projectes de reducció d’emissions de GEI, que milloren el medi ambient i l’entorn social en el qual es desenvolupen, a través de la marca ‘Clean CO2’.

També ens hem adherit al Programa d’Acords Voluntaris impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que implica registrar anualment l’inventari d’emissions i presentar mesures per a reduir-les.

A més, contribuïm a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 13 ‘Acció pel Clima’, que es troba entre els 3 prioritaris de l’Entitat, al costat del ODS 8 ‘Treball Decent i Creixement Econòmic’ i al ODS 9 ‘Indústria, Innovació i Infraestructura’.