Articles guardats
La Inversió Socialment Responsable cotitza a l’alça

Finances

La Inversió Socialment Responsable cotitza a l’alça

La inversió que integra criteris ESG (Environment, Social & Governance) està en alça. Sens dubte, perquè ha demostrat que la responsabilitat i la rendibilitat poden anar de la mà.

A més, posa de manifest el valor de la gestió activa com a element diferenciador, com es desprèn de l’última revisió del mes de maig del ranking Inverco (ranking que agrupa tots els fons d’una mateixa categoria de major a menor rendibilitat), en el que els fons i plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers es situen en llocs destacats.

ISR

Però, què significa l’aplicació de criteris ESG? Significa l’aplicació de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu. En el cas de Caixa d’Enginyers implica no invertir en fabricants d’armes, explosius o vehicles militars; en fabricants de components específics per a la indústria militar; fabricants de tabac i altres companyies amb ingressos superiors al 30% en aquest sector; ni en països classificats amb un índex de Drets Humans mitjà o baix segons l’ONU.

Però a més, la inversió socialment responsable no només planteja criteris d’exclusió, sinó també inclusius com polítiques de sostenibilitat, de lluita contra el canvi climàtic o d’integració social.

Així, Caixa d’Enginyers Gestió monitoritza 120 indicadors per avaluar la qualitat ESG de les companyies, en col·laboració amb Sustainalytics, que permet conèixer el compromís amb aquests criteris extra financers.

Finalment, per construir l’scoring, s’analitzen les següents àrees mitjançant els seus corresponents indicadors:

  • ambiental (impacte ambiental, residus, aigua, innovació i emissions);
  • social (impacte en la societat, treballadors, clients i proveïdors);
  • govern corporatiu (transparència, normes i direcció);
  • i controvèrsies (ambientals, socials i de govern).

ISR

Avantatges de la gestió socialment responsable

Queden clares, doncs, les avantatges de la gestió socialment responsable perquè permeten minimitzar l’impacte dels riscos potencials de les inversions com els accidents per una gestió ineficaç, les multes a les companyies per mal govern o les pèrdues que pateixen per no adaptar-se a les exigències en la lluita contra el canvi climàtic, per mencionar alguns casos.

Però a més, la ISR redueix el cost del capital, i això es deu a que les companyies que tenen elevades exigències pel que fa al seu govern corporatiu són més solvents a llarg termini perquè assumeixen menys riscos. Com a conseqüència, obtenen una millor qualificació creditícia i una rebaixa del cost del deute, així com un descens del cost del capital perquè els resulta més fàcil atraure a nous inversors.

I per suposat, i el que sens dubte també marca la diferència, és que genera rendibilitat, o el que és el mateix en el sector, genera alpha. Sens dubte això pot suscitar reticències i semblar contradictori, perquè tradicionalment s’ha associat la responsabilitat social i la gestió responsable a l’obtenció de menors beneficis o rendibilitats.

Davant d’aquesta percepció  diferents estudis mostren que les companyies gestionades de forma responsable tenen menor volatilitat en el mitjà termini perquè estan menys exposades a potencials riscos. I a llarg termini això es tradueix en majors rendibilitats.

És per això que considerem que la Inversió Socialment Responsable és present i és futur.