Articles guardats
Entrevista: Accio Solidària contra l’Atur

Cooperatiu Economia sostenible Entrevistes

Entrevista: Accio Solidària contra l’Atur

Continuant amb el cicle d’entrevistes sobre el món cooperatiu i l’economia social, i amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació actual i futura de les cooperatives que fomenten l’economia sostenible i social, ens trobem amb Acció Solidària Contra l’Atur.

Aquesta organització no governamental i sense ànim de lucre va ser fundada l’any 1981 amb l’objectiu de mobilitzar a la ciutadania y crear nous llocs de treball, prioritzant sempre els col·lectiu més vulnerables i assegurant una societat en la qual tot el món tingui una vida digna.

  1. ¿Què considereu que aporten les cooperatives a la societat?

Les cooperatives, sense renunciar a l’obtenció de beneficis, són organitzacions que basen la seva eficàcia en sistemes democràtics, ja que els cooperativistes són els propietaris de l’organització i han de prendre les seves decisions segons el consens d’aquesta.
Les cooperatives aporten a la societat productes i serveis que la societat demanda, realitzats amb mètodes que la societat actual reconeix com ètics i propis. El món del cooperativisme ofereix molta estabilitat laboral, molt superior al que es produeix en les empreses privades.

  1. Quina és la vostra missió i com ajudeu perquè es faci realitat?

La missió d’Acció Solidària Contra l’Atur és ajudar a crear ocupació estable i viable, prioritzant els col·lectius més vulnerables.

Som una fundació que treballem perquè persones en situació d’atur o treball precari poden crear-se o consolidar un lloc de treball digne que els hi doni l’oportunitat real de tornar a començar i de tenir una vida digna.

Tenim quatre línies d’actuació, però la més important és la de l’impuls a projectes d’autoocupació per la creació de treball digne. Per portar-ho a terme, quan una persona o persones (cooperatives) presenten els seus projectes, estudiem la seva iniciativa, realitzem l’assessorament i acompanyament necessaris, i si ho considerem viable, concedim préstecs sense interessos per la creació o consolidació del projecte.

Acción Solidaria

  1. ¿Quins considereu que són els reptes de l’economia social?

Uns dels reptes principals de l’economia social és ajornar la bretxa que existeix entre les persones que tenen molt poder econòmic i les que tenen molt poc.

L’economia social és el reflex de la solidaritat entre ciutadans que consideren que totes les persones, provinents d’on sigui, tenen dret a una feina digna i una vida digna, i més, en el nostre entorn de país desenvolupat i amb recursos econòmics i socials.

  1. ¿Amb quins valor associeu el cooperativisme?

Associem el cooperativisme a valors com la vida digna, el desenvolupament personal, la democràcia, la solidaritat, l’ètica, però sobretot, els associem a dos valors: la responsabilitat i la implicació. La primera és fonamental, ja que la cooperativa i la seva evolució és responsabilitat per igual de totes les persones sòcies, i les persones que formen una cooperativa tenen un alt grau d’implicació personal, perquè el projecte és propi.

  1. ¿Quins trets ha de tenir, per a vosaltres, una cooperativa?

Una cooperativa ofereix un servei o produeix un producte que la societat necessita i valora, pel que ha de ser eficaç i eficient, ha d’obtenir un benefici econòmic raonable i tenir visió de llarg termini. Els trets que ha de tenir són:

  • La valoració de la feina per sobre de qualsevol altre factor.
  • La implantació al territori.
  • El respecte dels valors socials dels treballadors, la no discriminació i la valoració de la conciliació familiar.
  • La intercooperació, tant entre diferents cooperatives del mateix sector, com externes. S’ha de poder crear dins de la comunitat.