Articles guardats
4 raons per les quals les companyies familiars obtenen millors resultats

Finances

4 raons per les quals les companyies familiars obtenen millors resultats

Hi ha diversos motius que sustenten el fet que aquest tipus d’empreses ofereixin un millor comportament borsari, i tots aquests motius estan relacionats amb la generació de valor i la preservació del capital.

Tot seguit provarem d’agrupar les principals característiques en termes històrics que han permès assolir l’excel·lència en els supervivents.

4 raons per les quals les companyies familiars obtenen millors resultats a llarg termini

  1. En primer lloc, hi ha una alineació d’interessos entre la família propietària i els accionistes minoritaris. Moltes d’aquestes companyies han passat de pares a fills, i l’objectiu d’aquests últims és continuar construint valor per a les generacions futures. En cas contrari, es pot incórrer en el risc que hi hagi grups d’interès en l’accionariat –fons de capital privat, participacions governamentals, etc.– amb objectius diferents. Exemple. Henkel va ser fundada el 1876 per tres famílies, encara que dos anys després Fritz Henkel es va convertir en el seu únic propietari. Malgrat haver passat dues guerres mundials i diverses crisis econòmiques, els seus productes es troben en la majoria de supermercats d’arreu del món. La família Henkel conserva el 61% dels drets de vot 141 anys després.
  2. El curtterminisme és un dels grans enemics de l’inversor. En molts casos, l’equip directiu està incentivat per fer que l’empresa creixi fins i tot a costa de sacrificar la rendibilitat, la generació de caixa i/o el retorn sobre el capital utilitzat. Aquest tipus de pràctiques sol traduir-se en una destrucció de valor per a l’accionista a llarg termini. El fet que una família sustenti la visió estratègica de la companyia redueix i minimitza l’esmentada possibilitat. Exemple. LVMH, participada per la família Arnaud, és un dels paradigmes dels beneficis de la visió a llarg termini. Durant les últimes dècades, la companyia ha aconseguit situar-se com l’empresa més gran en el sector de luxe del món gràcies a un conjunt d’adquisicions (Loewe, Bulgari, Fendi, etc.) i a una gestió corporativa centrada en el creixement rendible a llarg termini.
  3. Un altre component que cal destacar és el baix risc financer, entès com a endeutament excessiu, que les companyies familiars solen assumir. L’endeutament i els costos del deute poden representar una enorme llosa capaç de fer fallir un model de negoci. En canvi, el caràcter conservador i la preservació del capital solen ser denominador comú en la majoria d’empreses familiars. Exemple. Inditex ha estat capaç de desenvolupar un model de creixement global, obrint més de 7.000 botigues arreu del món, sense necessitat de mantenir una posició financera en què el deute superi la caixa durant els últims 15 anys.
  4. No obstant això, la reinversió en el negoci acostuma a ser elevada, ja que les famílies solen conèixer perfectament el negoci en el qual desenvolupen la seva activitat, així com les oportunitats que es generen en el mercat, sigui de forma orgànica o inorgànica, amb la qual cosa aconsegueixen retorns sobre el capital invertit per sobre dels que els seus competidors solen oferir i es beneficien així de l’interès compost a llarg termini. Exemple. Roche, una de les empreses més importants del seu sector, reinverteix un 18% dels seus ingressos en investigació i desenvolupament i se situa com la primera companyia del món purament farmacèutica en aquest sentit. Aquest fet li ha permès mantenir posicions de lideratge, a més de crear una barrera d’entrada difícilment superable pels seus competidors.

Tal com demostren diversos estudis empírics, el creixement dels ingressos és més gran, els marges són millors, la generació de caixa és superior i els balanços estan més sanejats.

Òbviament, totes les característiques anteriors no passen desapercebudes pel mercat. Per això, aquesta tipologia d’empreses sol cotitzar de mitjana amb una prima superior al 10%, i és Europa el cas extrem on les valoracions arriben a ser fins i tot un 40% superiors a les de la mitjana del mercat.

Companyies familiars

 

Si vols saber més sobre inversions, descarrega’t el darrer Gestiona elaborat per l’equip d’Enginyers Fons, la publicació bimensual exclusiva per a l’inversor.