Articles guardats
El Pacte Verd Europeu o Green Deal: què és i quins són els seus objectius

Actualitat Economia sostenible

El Pacte Verd Europeu o Green Deal: què és i quins són els seus objectius

El canvi climàtic i la degradació del medi ambient que estem vivint són una amenaça tant per a Europa com per a la resta del món. Per superar aquests reptes es va crear el Pacte Verd Europeu, que busca transformar la UE en una economia moderna, eficient en l’ús dels recursos i competitiva.

Què és el Pacte Verd o Green Deal?

El Pacte Verd Europeu, o també conegut com a Green Deal, és una eina de lluita contra el canvi climàtic, llançada per la Unió Europea, que pretén que Europa sigui, el 2050, el primer continent climàticament neutre. Per aconseguir-ho, des de la Comissió Europea s’ha llançat aquest acord que busca una economia neta i amb zero emissions, i així aconseguir protegir el nostre hàbitat natural. L’objectiu principal és que Europa lideri l’acció climàtica en tot el planeta i que aconsegueixi, així, millorar el benestar de les persones i la sostenibilitat de les empreses. El seu programa, a més, compta amb un fort suport de grans companyies i dels principals governs europeus, com són Alemanya, França o Espanya, i té els següents objectius:

 • Aconseguir una UE climàticament neutra d’aquí a 2050.
 • Reduir la contaminació per protegir la vida en el planeta.
 • Contribuir a garantir una transició justa i integradora.
 • Desenvolupar energies netes, fiables i assequibles, i garantir el finançament de la transició.
 • Transformar l’agricultura i les àrees rurals.

Quines mesures recull el Green Deal? 

El full de ruta del Pacte Verd Europeu consta de set línies d’actuació. Totes elles tenen en comú la fixació de terminis per dictar mesures legislatives que donin suport al canvi i als objectius que cal complir. Aquests són els set pilars:

 1. Energia neta

Amb aquesta línia d’acció, la Unió Europea vol donar oportunitats a fonts d’energia alternatives més netes. Com ho farà? Impulsarà l’eficiència energètica i desenvoluparà un sector elèctric basat en fonts renovables; garantirà un subministrament energètic segur i assequible; i, finalment, posarà en marxa un mercat de l’energia de la UE plenament integrat, interconnectat i digitalitzat.

 1. Una indústria sostenible

La consecució d’aquests objectius requereix una nova política industrial basada en l’economia circular. Un dels objectius clau serà estimular el desenvolupament de nous mercats per a productes climàticament neutres i circulars.

 1. Construir i renovar

L’objectiu principal d’aquesta línia d’actuació és millorar l’eficiència energètica dels edificis. Ho faran posant en marxa una plataforma oberta que reuneixi el sector de la construcció, arquitectes i enginyers i autoritats locals per desenvolupar possibilitats de finançament innovadores i promovent inversions en eficiència energètica.

 1. Mobilitat sostenible

El transport representa una gran part de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. El Pacte Verd Europeu busca reduir aquestes emissions el 90 % d’aquí a 2050. Entre altres mesures, el Green Deal abordarà les emissions i la congestió urbana i millorarà el transport públic.

 1. Biodiversitat

Aquesta línia d’acció dins del pacte busca protegir i restaurar ecosistemes i millorar la seva resiliència davant el canvi climàtic. En l’àmbit urbà, la Comissió farà propostes per aconseguir que les ciutats europees siguin més ecològiques i augmentar la biodiversitat en elles.

 1. Del camp a la taula

Els aliments produïts a Europa han de continuar sent d’alta qualitat, segurs i nutritius. El maig de 2020, la UE va presentar la seva Estratègia del Camp a la Taula. El seu pla és que el 40 % del pressupost de la Política Agrícola Comuna ha de contribuir a l’acció pel clima.

 1. Eliminar la contaminació

La Comissió ha adoptat un pla d’acció de lluita contra la contaminació per prevenir la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. Quant a l’aigua, es proposa preservar la biodiversitat en llacs, rius i aiguamolls, reduir la contaminació per excés de nutrients i reduir la contaminació especialment perjudicial causada pels microplàstics i els productes farmacèutics.

A Caixa d’Enginyers sumem esforços per aconseguir aquesta transició a un futur més sostenible i més just per a tots. Per això, dia rere dia, continuem ampliant la nostra oferta de productes i serveis ISR, compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per a l’Agenda 2030, i de productes que contribueixen a millorar l’eficiència energètica i a reduir la petjada ecològica.