Articles guardats

Finances

CE Renda, FI un fons multi-estratègia amb un enfocament a la generació de rendes

CE Renda, FI un fons multi-estratègia amb un enfocament a la generació de rendes

El fons CE Renda, FI està format per 3 subcarteres, configurant tres vectors de rendibilitat perfectament alineats amb l’objectiu de preservació de capital.

D’aquesta manera, la cartera de Renda Variable de Dividend sostenible representa aproximadament el 50% del patrimoni del fons, la inversió en Renda Variable vinculada al sector immobiliari suposa aproximadament el 20% de la inversió i, per últim, el 30% restant es destina a la Renda Fixa.

Deixant de banda la font principal del retorn en cadascun dels actius, que n’és el preu, com  obtenim rendes a través d’aquestes tres classes d’actiu?

  • En Renda Variable a través del dividend i possibles programes de recompra d’accions, que en conjunt determinen la política de retribució a l’accionista;
  • En el sector immobiliari via el dividend que distribueixen les companyies, en tant que la majoria de les inversions les canalitzem en el CE Renda, FI a través d’estructures tipus REIT o SOCIMIs en les que existeix un compromís legal de retorn d’efectiu;
  • En el cas de la Renda Fixa, el cupó de les emissions en cartera seria la renda periòdica el que buscaríem en aquest actiu.

Un factor clau en la selecció de companyies és la sostenibilitat en la generació de rendes. Per aquest motiu, les fonts de renda han de tenir 3 caracterísitiques essencial: Han de ser raonables en la mesura que no comprometin els recursos financers ni la capacitat de creixement futur; han de tenir continuïtat en el temps i no estar subjectes a excessos de volatilitat; i preferiblement han de ser progressives.

La conjunció de totes elles implicarà un senyal de compromís en la retribució a l’accionista així com una garantia de devolució de principals i pagament de cupons des de l’òptica del bonista.

Tal i com comentàvem en el vídeo anterior, el marc del treball del CE Renda, FI és precisament la diversificació, descorrelació entre actius i flexibilitat en la gestió.