Articles guardats
Coronavirus: Actualitat econòmica 18 març 2020

Actualitat

Coronavirus: Actualitat econòmica 18 març 2020

Audio

Escoltar el podcast aquí:

Durant les últimes setmanes hem vist com el ritme de propagació del Coronavirus ha augmentat a nivell global. Avui 18 de març hi ha diversos estats que tanquen les fronteres i sol·liciten a la seva població que es confini a casa seva per tal controlar que avanci la malaltia.

Aquest confinament, necessari en termes sanitaris, implica una dràstica, tot i que temporal, reducció de l’activitat econòmica, i conseqüentment una reducció de les expectatives de creixement mundial.

MERCATS FINANCERS I CORONAVIRUS

Aquesta revisió de les expectatives de creixement es trasllada, com no podria ser d’una altra manera, també als mercats financers, on els deutes dels inversors han provocat correccions significatives arreu del món, així com en gairebé totes les categories d’actius, afectant als valors de renda variable i també als de renda fixa.

Cal que valorem positivament l’important programa d’estímuls que el conjunt de governs i bancs centrals estan aplicant per a contenir aquestes correccions, recordant que aquests estímuls acostumen a ser efectius a mig termini, i no de manera immediata.

Per altra banda hem de tornar a la Xina com a referència. Tot ii que sembla que aquí encara estem lluny, sabem que les mesures aplicades a Àsia HAN FUNCIONAT ENCERTADAMENT, i el més important: en un termini de temps raonable. De fet s’espera que el ritme econòmic pugui recuperar bons nivells a mitjans d’any.

Aquest calendari combinat amb els estímuls  ja comentats, podria afavorir una robusta recuperació un cop es controli l’epidèmia.

Recordem que els escenaris d’estrès en els mercats, de major o menor envergadura, són habituals i que aquells inversor que conten amb més experiència acostumen a prendre decisions en general més encertades que altres preses per inversors presos pel pànic.

Si recorrem a l’experiència, podem dir que en el passat les estratègies mixtes de biaix defensiu i que no van renunciar a possibles millores del mercat han estat sempre les més encertades en moments hostils com l’actual.

Escoltar el podcast