Articles guardats

Actualitat Finances

Què ens aporta un fons mixt en períodes de nerviosisme en el mercat?

Què ens aporta un fons mixt en períodes de nerviosisme en el mercat?

En períodes en què el mercat mostra símptomes de nerviosisme o, directament, es troba en una fase convulsa, els fons mixtos ofereixen una sèrie de prestacions que aporten robustesa a les nostres carteres d’inversió.

En primer lloc, la inversió, per exemple, en renda variable i renda fixa sota un mateix paraigua ens permet maximitzar els beneficis de la diversificació entre diferents tipus d’actiu, tant en contribució a la rendibilitat com en risc.

En segon terme, el concepte de diversificació va intrínsecament lligat als rèdits que són fruit de la descorrelació entre actius.

Estadísticament, el coeficient de correlació entre dos actius mesura en quin grau el preu dels dos tendeix a moure’s en la mateixa direcció i en la mateixa intensitat. En aquest sentit, la combinació en una cartera de diferents actius amb correlació reduïda genera una important reducció de la volatilitat d’aquesta cartera sense renunciar a expectatives de rendibilitat.

Finalment, una estratègia mixta t’ofereix una flexibilitat més gran en l’assignació de capital entre actius. Això et permet modular el percentatge d’exposició als diferents tipus d’actiu en funció de les expectatives de rendibilitat i risc que t’hi confereixen.

D’aquesta manera, per exemple, en períodes d’incertesa pots reduir el pes en actius de risc en espera de trobar millors oportunitats d’inversió fruit de la volatilitat present en el mercat, alhora que maximitzes l’objectiu de preservació de capital.

Caixa Enginyers Gestió ofereix solucions mixtos com ara Fonengin ISR, FI CE Environment ISR, FI o CE Renda, FI el marc de treball de les quals és precisament la diversificació, la descorrelació entre actius i la flexibilitat en la gestió.