Articles guardats
Inversions financeres que milloren la sostenibilitat del planeta

Economia sostenible Social

Inversions financeres que milloren la sostenibilitat del planeta

Com millorar la sostenibilitat del planeta a través d’inversions financeres

Durant la XXI Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic (COP21), celebrada el desembre de 2015, 195 països van signar el primer acord vinculant a nivell global sobre el clima, en el qual s’establia un pla que posés un límit objectiu d’escalfament global en bé de la sostenibilitat del planeta. Des del punt de vista financer, procurem doncs també millorar la sostenibilitat del planeta a través d’inversions sostenibles.

Els governs dels països signataris van acordar els següents punts en termes d’emissions:

  1. L’objectiu a llarg termini de mantenir l’augment de la temperatura mitjana mundial molt per sota de 2 °C sobre els nivells preindustrials.
  2. Limitar l’augment a 1,5 °C, la qual cosa reduirà considerablement els riscos i l’impacte del canvi climàtic.
  3. Que les emissions globals aconsegueixin el seu nivell màxim com més aviat millor, si bé reconeixen que en els països en desenvolupament el procés serà més llarg.
  4. Aplicar després ràpides reduccions basades en els millors criteris científics disponibles.

Per aconseguir aquests objectius, s’han d’executar plans d’acció en molts àmbits, dels quals destaquen, entre d’altres:

  • La reducció del consum energètic dels edificis;
  • L’increment del pes de les energies renovables dins de les fonts de generació d’energia;
  • La migració a mitjans de transports alternatius i menys contaminants.

Construcció sostenible

En primer lloc, segons el World Energy Council, els edificis i els comerços representen prop del 40% del consum energètic a escala mundial, i s’estima que el potencial estalvi energètic és molt elevat.

Una de les àrees en què més s’està treballant és en la de la construcció sostenible, en la qual cada vegada tenen més acceptació els sistemes de construcció alternatius, com per exemple els
panells aïllants, els quals proporcionen un aïllament als edificis que disminueix la seva demanda energètica.

En aquest segment, destaca l’empresa irlandesa Kingspan Group, líder mundial en panells aïllants d’alta qualitat, que centra tots els seus esforços a modificar les pràctiques de la construcció, confiant en una construcció molt més sostenible i amb productes i materials molt més respectuosos amb el medi ambient.

Inversions Sostenibles

Energies renovables

En segon lloc, les energies renovables ocupen i ocuparan una posició cada vegada més rellevant dins del mix de producció global d’energia, ja que cada vegada són més competitives enfront de les fonts d’energia convencionals. En aquest punt, coincidint al seu torn amb el repte de reduir el consum energètic dels edificis, entren en escena els productes de calefacció que es basen en una font d’energia respectuosa amb el medi ambient, renovable i gratuïta, a més de reduir al mínim les emissions de CO2, com són les bombes de calor.

És un sistema de climatització que té com a objectiu aportar calor o fred a un espai mitjançant un mecanisme avançat que aprofita i absorbeix la calor de l’aire exterior i la transporta a l’interior, fent que es tracti d’un sistema de baix consum i ecològic gràcies al fet que la seva font principal d’energia és renovable i prové de la calor existent en l’aire.

En aquest àmbit treballa l’empresa sueca NIBE Industrier, el fabricant més gran de productes de calefacció dels països nòrdics i el líder del mercat en el nord d’Europa en l’apartat d’escalfadors d’aigua i bombes de calor. En particular, el seu lideratge tecnològic els ha portat al fet que alguns dels seus productes funcionin en un rang de temperatura d’entre -25 i 40 graus centígrads i tinguin un SCOP (coeficient d’eficiència estacional) de fins a 5 vegades*, sent aquest número un dels estàndards de referència en termes d’eficiència.

(* Nota: un SCOP de 5 indica que la bomba de calor té un consum elèctric d’una cinquena part d’allò que genera. Per tant, com més gran sigui aquest número, més eficient és la màquina.)

Transport eficient

Finalment, un altre punt molt important que s’ha d’afrontar és la migració a sistemes de transport eficients, menys contaminants i que no es proveeixin de combustibles fòssils.

Evidentment, la principal àrea d’actuació en aquest segment és la migració cap al cotxe elèctric, però també és rellevant l’alta acceptació de l’ús de bicicletes elèctriques com a elements substitutius dels cotxes o motocicletes.

En concret, la companyia holandesa Accell Group es dedica al disseny, assemblatge i comercialització de bicicletes i parts de bicicletes a Europa, amb focus en les bicicletes elèctriques, que li representen prop del 63% de les vendes totals. Alguns dels catalitzadors de creixement per a les bicicletes elèctriques són l’increment de la conscienciació entre la població sobre hàbits saludables, la preocupació mediambiental, l’increment de la congestió de tràfic i els plans governamentals per promocionar el ciclisme.

Caixa Enginyers Gestió ha estat des de l’inici de la seva activitat una entitat conscient de la importància de compatibilitzar la inversió financera realitzada a través de les IIC gestionades, amb la responsabilitat. Això es va posar de manifest en ser una de les primeres entitats de l’Estat a registrar un fons amb l’etiqueta ISR en 2006.

En 2014 es va fer un pas més en el compromís amb la inversió socialment responsable i Caixa Enginyers Gestió es va adherir als principis PRI promoguts per la UNEP Finance *Initiative i la United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides