Articles guardats

Cooperatiu

La confiança no es regala, es guanya

Què és la CONFIANÇA?

Segons la definició de l’Institut d’Estudis Catalans, la defnició de confiança és:

confiança 

f. [LC] Seguretat de qui compta amb el caràcter, la capacitat, la bona fe, la discreció d’algú. Tenir confiança en algú. Tenir molta confiança, poca confiança, en algú. Posar la confiança en algú. Perdre la confiança en algú. Inspirar confiança a algú. Tenir la confiança d’algú. Perdre la confiança d’algú. Guanyar-se, merèixer, la confiança d’algú. Abusar de la confiança d’algú. Condemnat per abús de confiança. El president ha plantejat la qüestió de confiança. 
 [LC] de confiança loc. adj. Expressió usada per a indicar la persona o la cosa en la qual hom pot confiar. Els faré acompanyar per una persona de confiança. Em podries recomanar un paleta de confiança? 

Fundada el 1967, la característica distintiva del model cooperatiu de Caixa d’Enginyers és que el soci és alhora client i propietari de l’Entitat. I fa ja 50 anys que els socis confien en nosaltres.

La confiança, la transparència i la passió per la feina ben feta són els nostres pilars.