Articles guardats
Disrupció tecnològica: l’impacte de les FANG

Actualitat

Disrupció tecnològica: l’impacte de les FANG

l’impacte de les FANG (Facebook + Amazon + Netflix + Google)

Els canvis generats per les tendències seculars avancen lents però inexorables i una de les tendències amb més impacte en els últims anys ha estat la digitalització de la societat.

Entenem digitalització de la societat com el procés que trasllada activitats que es feien en un entorn analògic cap a un entorn virtual: per exemple, ens informem a través de Facebook en lloc de comprar diaris, comprem a través d’Amazon en lloc d’anar a un centre comercial, ens subscrivim a Netflix en lloc de llogar pel·lícules al videoclub o les empreses s’anuncien a Google en lloc de fer-ho a la ràdio.

Un dels aspectes clau a l’hora de comprendre una tendència secular és entendre el cicle d’expectatives. Tota disrupció supera cinc fases:

 1. Llançament: presentació de la nova tecnologia.
 2. Expectatives sobredimensionades: la tecnologia genera expectatives poc realistes.
 3. Abisme de desil·lusió: les expectatives no es compleixen i desapareixen moltes empreses.
 4. Rampa de consolidació: les empreses supervivents ajusten les seves expectatives i milloren  els seus models de negoci. Assolir aquesta fase és fonamental perquè la tendència secular
  tingui un impacte permanent.
 5. Altiplà de productivitat: la tecnologia està totalment acceptada i comença a desenvolupar tot el seu potencial.

La digitalització de la societat en 5 passos

 1. Popularització d’Internet.
 2. Creació de la “bombolla .com”
 3. Punxada de la “bombolla .com”
 4. Potenciació de les empreses supervivents com ara Amazon o Google i creació de nous models com Facebook.
 5. Situació actual amb les empreses traslladant el seu coneixement a un nombre més alt d’àmbits. Aquesta evolució ha tingut un impacte considerable sobre l’economia global i, molt especialment, sobre el mercat d’accions americà com posa de manifest la composició del seu principal índex borsari.

Digitalització de la societat

Aquest article el trobaràs al darrer Gestiona@, la Publicació bimestral exclusiva per a inversors.