Articles guardats
Earth Overshoot Day: què podem fer per moure la data?

Actualitat Economia sostenible Social

Earth Overshoot Day: què podem fer per moure la data?

El Dia de l’Excés de la Terra, o també conegut com l’Earth Overshoot Day en anglès, és el dia en el qual la demanda de recursos naturals per part del conjunt de la humanitat, en el temps transcorregut d’un any concret, supera allò que la Terra és capaç de regenerar en aquell mateix any. També es coneix com el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra o com el Dia del Deute Ecològic de la Terra.

Com es calcula l’Earth Overshoot Day?

Aquesta data es calcula dividint la biocapacitat del planeta (la quantitat de recursos ecològics que la Terra és capaç de generar aquest any) per la petjada ecològica de la humanitat (la demanda de la humanitat per a aquest any), i multiplicant per 365, el nombre de dies en un any.

Quan el van començar a calcular, l’any 1970, els recursos d’un any s’esgotaven el 29 de desembre; tres anys després, la data s’havia avançat un mes. El 2005, es van esgotar els recursos anuals el 26 d’agost; i el 2018, la data es va situar l’1 d’agost. L’única millora que hem vist des que es van començar a recopilar dades va ser l’any marcat per la pandèmia, l’any 2020. Aquell any, el Dia de l’Excés de la Terra va ser el 22 d’agost, més de tres setmanes més tard que l’any anterior, com a conseqüència dels confinaments que vam viure arreu del món. Dos anys més tard, el resultat de totes les extrapolacions de dades analitzades han assenyalat que enguany és el 28 de juliol.

Què podem fer per moure la data?

Com podem veure, el Dia de l’Excés de la Terra s’ha avançat des que l’ONU va començar a recopilar dades el 1970. Des del desembre, mes en què va començar, ha retrocedit gradualment fins a finals de juliol. Això significa que la humanitat està esgotant els recursos renovables de la naturalesa en poc més de mig any, fet que ens deixa un dèficit ecològic. Segons les dades de Global Footprint Network, organització encarregada de promoure la campanya d’Earth Overshoot Day, la demanda de recursos de la humanitat equival ara a la de més d’1,7 terres.

La campanya entorn del Dia de l’Excés de la Terra té com a objectiu ressaltar el poder que la humanitat i les seves institucions tenen per a moure la data (#MoveTheDate és el hashtag d’aquesta campanya) cap al final de l’any. Aquesta campanya és un recordatori del fet que les tendències de consum actuals es poden revertir per millorar la nostra qualitat de vida.

Com més aviat les institucions i els països planifiquin amb anticipació, més grans seran les seves possibilitats de prosperar. La Global Footprint Network ho defineix com el power of possibility o poder de la possibilitat, que són les moltíssimes solucions que tenim per moure la data. Alguns dels actes que proposen són tan senzills com promoure la moda circular, fer ús del cotxe compartit o fomentar l’ús d’energies renovables, entre moltes altres solucions que pots veure aquí.

A Caixa d’Enginyers ens unim a la campanya de #MoveTheDate amb el nostre compromís de ser una entitat responsable que promou el desenvolupament sostenible del planeta i la societat i que suma esforços per moure aquesta data al més tard que es pugui.

Som una entitat neutra en carboni; hem reduït la nostra petjada de carboni en un 25 % respecte al 2018. La petjada de carboni dels fons gestionats per Caixa d’Enginyers Gestió s’ha reduït en un 31 % respecte al 2020.