Articles guardats
Els principis de la Inversió Socialment Responsable – 1a part

Finances Mercats

Els principis de la Inversió Socialment Responsable – 1a part

Avui parlarem dels 10 principis de la Inversió Socialment Responsable i com els apliquem des del Grup Caixa d’Enginyers.

Què vol dir invertir de manera responsable?

Principis ISR

Nosaltres escollim les nostres inversions a partir de criteris extrafinancers, és a dir, des de l’òptica social, mediambiental i de govern corporatiu, i també des de l’òptica tradicional, és a dir, des dels aspectes purament financers. Caixa d’Enginyers, pel que fa a la  Inversió Socialment Responsable és una de les primeres entitats que té en compte aquests criteris extrafinancers a l’hora de decidir les seves inversions, i això és molt important perquè té una repercussió des de l’òptica ambiental, social i també de govern corporatiu.

ADHESIÓ ALS PRI

Caixa d’Enginyers Gestió forma part d’aquests principis des de 2014, any en què va signar l’adhesió a aquests principis i es va comprometre, entre d’altres, a difondre’ls. Un dels principis més importants és, precisament, el de difondre la integració de criteris extrafinancers en la seva metodologia, en el seu model d’inversió al Grup Caixa d’Enginyers.

DESINVERSIÓ EN CARBONI

Una de les principals fites dels nostres fons i dels nostres plans és la de desinvertir en carboni. En aquest sentit, el que fem és excloure aquells sectors més contaminants, com pugui ser l’energètic, en el qual més del 30% de la generació de vendes vingui o provingui de la comercialització del carbó com a mineral. Tampoc invertim en aquelles empreses que fan prospeccions o fan qualsevol tipus d’exploració a l’Àrtic.