Articles guardats
El valor de la integració de criteris ASG

Economia sostenible Finances Social

El valor de la integració de criteris ASG

Catorze vehicles d’inversió de Caixa d’Enginyers obtenen la màxima nota de sostenibilitat segons Morningstar i Sustainalytics

 

Els fons d’inversió i els plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers continuen posicionant-se entre els millors vehicles financers de gestores espanyoles tant en termes financers com de sostenibilitat.

Segons la revisió del mes de desembre de 2020 de Morningstar, 8 fons d’inversió i 6 plans de pensions obtenen la màxima qualificació del ràting de sostenibilitat (5 globus) que promou Morningstar en col·laboració amb Sustainalytics.

En termes de rendibilitat financera, en la revisió del mes de desembre de 2020 del ràting Morningstar, 3 plans de pensions del Grup mantenen la màxima qualificació (5 estrelles), mentre que els fons d’inversió, en comparació amb el mateix mes de l’any 2019, augmenten el volum d’estrelles en totes les categories. Així, les estrelles del conjunt dels fons s’amplien de 20 a 32 en la categoria a 3 anys; de 23 a 32, en la categoria overall; i de 21 a 25, en la categoria a 5 anys.

Concretament, destaca el fons CE Emergents A, FI, que compta amb una qualificació de 5 estrelles en la categoria a 3 anys -rendibilitat financera- i un indicador de 5 globus ‑qualificació de sostenibilitat-; mentre que el CE Iberian Equity, FI, es distingeix pels 4 globus de sostenibilitat i les 5 estrelles de rendibilitat financera en totes les categories (overall, a 3 anys i a 5 anys).

A més dels fons anteriors, també han aconseguit els 5 globus de sostenibilitat els fons d’inversió següents: CE Global A, FI; CE Renda A, FI; CE Borsa USA A, FI; Fonengin ISR A, FI; CE Environment ISR A, FI; CE Borsa Euro Plus A, FI; i CdE ODS Impact ISR, FI. El CE Premier, FI, i el CE Iberian Equity, FI, han obtingut 4 globus.

Pel que fa als plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers, despunten el CE Climate Sustainability ISR, PP; el CE Multigestió, PP; i el Pla de Pensions dels Enginyers, PP, que reben tant la màxima qualificació de rendibilitat financera (5 estrelles Morningstar) com la millor valoració de sostenibilitat (5 globus Morningstar-Sustainalytics).

En termes generals, pel que fa a les estrelles Morningstar, la mitjana d’estrelles dels plans de pensions en la categoria overall és de 3,86; mentre que la mitjana dels fons d’inversió és de 3,20 estrelles.

De fet, el 100% dels plans de pensions de Caixa Enginyers Vida i Pensions tenen estrelles Morningstar; mentre que 10 dels 13 fons d’inversió de Caixa Enginyers Gestió compten amb aquesta qualificació (el ràting no atorga estrelles a fons la categoria dels quals sigui alternatius–multiestratègia ni tampoc a aquells fons amb un històric de menys de 3 anys).

Els resultats obtinguts demostren que la incorporació de factors ASG en l’anàlisi financera tradicional contribueix positivament en termes de rendibilitat financera.

Fes clic aquí per descarregar la infografia sobre la revisió de desembre de Morningstar