Articles guardats
Entrevistem el President del CEPES

Cooperatiu

Entrevistem el President del CEPES

Seguint amb el cicle d’entrevistes sobre el món cooperatiu i l’economia social i amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació actual i futura de les cooperatives que fomenten l’economia sostenible, aquesta vegada ens trobem amb Juan Antonio Pedreño, president de la Confederació Espanyola de l’Economia Social (CEPES).

Integrada per 26 organitzacions —confederacions estatals o autonòmiques i grups empresarials específics com ara cooperatives o empreses d’inserció—, la CEPA actua com a entitat interlocutora per a la construcció de polítiques públiques i socials que promoguin el model d’empresa d’economia social que posa les persones al centre.

En aquesta entrevista, Juan Antonio Pedreño ens parla, entre altres coses, de la importància de tenir visibilitat en l’entorn més proper i del bon escenari futur de les cooperatives gràcies a les preocupacions d’Europa en temes com la precarietat laboral o la desigualtat.

President del CEPES

  1. Què consideres que aporten les cooperatives a la societat?

Es tracta d’un model empresarial que aporta una cosa molt important a la societat: situa la gent al centre de la seva activitat. Com a conseqüència, genera una millora en la qualitat de vida.

A més, les cooperatives es basen en la responsabilitat social, la solidaritat, la igualtat, la participació, la democràcia…, vectors que formen una manera diferent d’operar i que fan valer el fet que, si els desenvolupem, les persones milloren la seva qualitat de vida professional i personal.

Per això, el repte de les cooperatives és resoldre com fer veure a la societat el que aquest model empresarial els aporta.

Sens dubte, tenir visibilitat en la societat serà la forma que es conegui aquest model en el qual el capital és necessari, però és subordinat a la feina i a la persona, no és la finalitat en si mateixa. El cooperativisme és un model diferent respecte a allò que coneixem de tota la vida, no és clàssic. És un model en què els diners aquí són necessaris però no són l’objectiu, sinó que serveixen per a la consecució del desig d’una millora de la qualitat de vida de la societat.

  1. Quins consideres que són els reptes de l’economia social?

El gran repte de l’economia social és configurar una societat diferent.

Un altre gran repte és traslladar a la societat informació perquè conegui els principis que giren entorn al model cooperatiu, que és participatiu, amb valors d’igualtat, solidaritat i democràcia, en el qual l’RSC és part del seu ADN.

Per a una empresa cooperativa, l’evolució de l’entorn és tan important com la seva pròpia empresa.

Però existeixen altres reptes relacionats amb la visibilitat: aconseguir més interlocució amb els responsables polítics perquè coneguin els objectius del model cooperatiu, formar part del diàleg social… En definitiva, que tant el teixit empresarial com els polítics comprenguin que les cooperatives formen part de l’empresariat, tot i ser un tipus d’empresa diferent.

  1. Amb quins valors associes el cooperativisme?

El principis bàsics es van establir fa més de 170 anys i tenen absoluta vigència. Aquest model ja té més de 1.000 milions de persones en el món que creuen en el seu funcionament empresarial, en la seva responsabilitat amb l’entorn…

I això és gràcies a tenir uns valors molt sòlids com la solidaritat, la igualtat, la democràcia, la participació, l’ètica, la honestedat…, els quals configuren una forma diferent de funcionar fent partícips als socis o persones que integren la cooperativa del projecte empresarial.

A més, quan parlem d’igualtat no és només de gènere o de salari, sinó que s’estén a tot l’àmbit de la societat. És a dir, no és un tema només intern de les cooperatives, sinó també de les relacions externes.

  1. Quins trets ha de tenir, per a tu, una cooperativa?

Considero que, allà on es trobi la cooperativa, l’entorn ha de saber què és una cooperativa, perquè això significa que tot funciona bé.

Una cooperativa ha de distingir-se allà on estigui present pel seu comportament amb la societat. Per a mi, aquest és el punt clau que hauria de definir una cooperativa i els seus cooperativistes.

A CEPES estem treballant perquè les cooperatives ofereixin bones condicions laborals reals, que no només sigui un model al qual acollir-se per tal de tenir una bona consideració, sinó que realment siguin empreses socials. Per això lluitem contra la mala praxis.

  1. Quin és el futur de les cooperatives?

Sens dubte, és un futur brillant: és l’empresa del futur. Això queda reforçat perquè a Europa es lluita contra dos temes clau actualment: el creixement de la desigualtat i la precarietat laboral.

El cooperativisme lluita contra la precarietat laboral amb jornades completes i altres mesures. També lluita contra el creixement de la desigualtat, perquè en una cooperativa pràcticament el nivell del soci que més té en relació a aquell que menys en té és d’1 a 3, així no hi ha desigualtat. És un model que aposta per l’equilibri.

A més, Europa aposta per un model més social en què les empreses tinguin aquests valors, valors que caracteritzen aquest model cooperatiu.

Les Nacions Unides ha creat un grup de treball per a un futur Pla d’Acció Europeu per a l’Economia Social. Així que, si les cooperatives corregeixen algun dèficit de gestió que puguin tenir, i amb l’aposta d’Europa per aquests valors, poden ser el model del futur.